Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    gdb - Debugger GNU

SKŁADNIA

    gdb  [-help] [-nx] [-q] [-batch] [-cd=dir] [-f] [-b bps] [-tty=dev]
       [-s symfile] [-e prog] [-se prog] [-c core] [-x cmds] [-d dir]
       [prog[core|procID]]

OPIS

    Celem [istnienia] debuggera takiego jak GDB jest umożliwienie ci
    oglądania, co dzieje się ``w środku'' innego programu podczas jego
    wykonywania się \mlub co inny program robił w momencie padu.

    GDB może robić cztery podstawowe rzeczy (plus inne rzeczy, wspierające
    te), które mogą być pomocne w wychwytywaniu usterek:

     o  Uruchomić program, podając wszystko, co może dotyczyć jego
       zachowania.

     o  Doprowadzić do zatrzymania programu przy określonych warunkach.

     o  Sprawdzić co się stało po zatrzymaniu programu.

     o  Zmienić rzeczy w programie tak, że możesz eksperymentować z
       poprawianiem  efektów jednej usterki, aby przejść dalej i
       dowiedzieć się czegoś o reszcie.

    Możesz używac GDB do debuggowania programów napisanych w C, C++ i
    Modula-2.  Wsparcie dla fortrana zostanie dodane kiedy zostanie
    ukończony jego kompilator GNU.

    GDB wywołuje się poleceniem powłoki gdb.  Po uruchomieniu, odczytuje
    komendy z terminala, aż nie powiesz mu, że kończysz pracę, korzystając
    z komendy quit. Możesz uzyskać pomoc on-line z samego gdb , wpisując
    komendę help.

    Możesz  uruchomić  gdb  bez  argumentów  lub  opcji;  jednak
    najpopularniejszym sposobem uruchomienia GDB jest jeden lub  dwa
    argumenty, określające program wykonywalny jako argument:

    gdb program

    Możesz także uruchomić GDB zarówno z plikiem wykonywalnym, jak i z jego
    plikiem core:

    gdb program core

    Zamiast tego, możesz podać ID procesu (PID) jako kolejny argument. Robi
    się tak, kiedy chcesz debuggować pracujący proces:

    gdb program 1234

    podłączy GDB do procesu 1234 (chyba że posiadasz plik nazwany `1234';
    GDB szuka najpierw pliku core).

    Oto kilka z najczęściej używanych komend GDB:

    break [file:]function
        Ustaw breakpoint na funkcji function (w pliku file).

    run [arglist]
       Uruchom program (z listą argumentów arglist, jeśli zostanie
       podana).

    bt   Backtrace: wyświetl stos programu.

    print expr
        Wydrukuj wartość wyrażenia.

    c   Kontynuuj  wykonywanie  programu  (po zastopowaniu, np. na
       breakpointcie).

    next  Wykonaj następną linię programu (po  zastopowaniu);  pomi
       wszystkie [rozwinięcia] wywołań funkcji w linii.

    step  Wykonaj następną linię programu (po zastopowaniu); rozwi każde
       wywołanie funkcji w linii.

    help [name]
       Pokaż dane o komendzie GDB name, lub ogólne informacje o użyciu
       GDB.

    quit  Zakończ pracę z GDB.

    Jeśli interesują cię pełne detale obsługi GDB, zobacz Using GDB: A
    Guide to the GNU Source-Level Debugger, Richarda M. Stallmana i Rolanda
    H. Pescha. Tenże tekst jest dostępny online jako wpis gdb programu info
    .

OPCJE

    Dowolne argumenty inne niż opcje określają plik wykonywalny i plik core
    (lub ID procesu); tj. pierwszy argument, który jest napotkany bez
    związanej flagi opcji jest równoważny z opcją `-se' , a drugi jest
    równoważny z opcją `-c' jeśli jest to nazwa pliku. Wiele opcji ma
    zarówno długie, jak i krótkie formy; tu pokazane są obydwie. Długie
    formy są także rozpoznawane, jeśli skrócisz je do długości, w której
    opcja pozostaje rozstrzygalna.  (jeśli  wolisz,  możesz  flagować
    argumenty opcyjne używając `+' zamiast `-', choć opisujemy bardziej
    tradycyjną konwencję.)

    Wszystkie opcjie i argumenty linii komend, które  podajesz,  są
    przetwarzane w sekwencyjnej kolejności. kolejność powoduje różnicę,
    jeśli zostanie użyta opcja `-x' .

    -help

    -h   Wylistuj wszystkie opcje, wraz z krótkimi opisami.

    -symbols=file

    -s file
        Odczytaj tablicę symboli z pliku file.

    -exec=file

    -e file
        Użyj pliku file jako pliku wykonywalnego do wykonania kiedy
       potrzeba i do testowania czystych danych w połączeniu ze zrzutem
       core.

    -se=file
        Odczytaj tablicę symboli z pliku file i użyj go jako plik
       wykonywalny.

    -core=file

    -c file
        Użyj pliku file jako zrzut core do porównania.

    -command=file

    -x file
        Wywołaj komendy GDB z pliku file.

    -directory=directory

    -d directory
        Dodaj katalog directory do ścieżki przeszukiwania plików
       źródłowych.

    -nx

    -n   Nie wywołuj komend z żadnego z  plików  inicjalizacyjnych
       `.gdbinit' .  Normalnie, komendy z tych plików są wykonywane
       zaraz po przetworzeniu wszystkich argumentów linii komend.

    -quiet

    -q   ``Cicho''. Nie drukuj wiadomości wprowadzających i o prawach
       kopiowania. Te wiadomości sa także hamowane w trybie wsadowym.

    -batch Uruchom  w  trybie  wsadowym.  Zakończ  ze statusem 0 po
       przetworzeniu wszystkich plików komend podanych w `-x' (i
       `.gdbinit', jeśli go nie wyłączono).  Zakończ ze statusem
       niezerowym jeśli pojawił się błąd w wywołaniu komend GDB z
       plików komend.

       Tryb wsadowy może być użyteczny do uruchamiania GDB jako filtru,
       np. do załadowania i uruchomienia programu na innym komputerze;
       w celu uczynienia tego bardziej użytecznym, wiadomość

       Program exited normally.

       (która jest normalnie produkowana za każdym razem, gdy program
       działający pod kontrolą GDB kończy pracę) nie jest wyświetlana w
       trybie wsadowym.

    -cd=directory
        Uruchom GDB, używając katalogu directory jako swojego katalogu
       roboczego, zamiast bieżącego katalogu.

    -fullname

    -f   Emacs ustawia tę opcję kiedy uruchamia GDB jako podproces. Mówi
       GDB  aby  produkował  pełną nazwę pliku i numer linii w
       standardowym, rozpoznawalnym stylu  za  każdym  razem  gdy
       wyświetlana jest klatka stosu (która jest załączana przy każdym
       zatrzymaniu programu). Ten rozpoznawalny program wygląda jak dwa
       znaki ` 32' za którymi następuje nazwa pliku, numer linii i
       pozycja znakowa, oddzielona dwukorpkami i nową linią. Interfejs
       Emacs-do-GDB  używa  dwóch  znaków ` 32' jako sygnałów do
       wyświetlenia kodu źródłowego dla klatki.

    -b bps Ustaw szybkość linii (baud, lub bity na sekundę) dowolnego
       interfejsu  szeregowego,  używanego przez GDB dla zdalnego
       debuggowania.

    -tty=device
        Uruchom się, używając urządzenia device jako standardowego
       wejścia i wyjścia programu.

ZOBACZ TAKŻE

    Wpis `gdb' w info; Using GDB: A Guide to the GNU Source-Level Debugger,
    Richard M. Stallman i Roland H. Pesch, July 1991.

KOPIOWANIE

    (Autor nie życzy sobie tłumaczenie poniższej noty bez zatwierdzenia ze
    strony FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.