Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   getopt - analizuj opcje linii komend

SKŁADNIA

   set -- `getopt optstring $*`

OPIS

   Getopt jest używany do rozbijania opcji w liniach komend dla łatwej
   analizy przez procedury powłokowe i do sprawdzania istnienia opcji
   legalnych. [Optstring] jest ciągiem rozpoznawalnych liter opcyjnych
   (zobacz getopt(3) ); jeśli po literze następuje dwukropek, opcja ma w
   domyśle argument, który może, lecz nie musi być oddzielony od niej białą
   spacją. Opcja specjalna -- używana jest do wskazania końca opcji. Jeśli
   symbolu -- nie wstawiono w ciąg opcji jawnie, getopt podstawia
   automatycznie ten znak na samym końcu opcji. Argumenty powłokowe ($1 $2
   ...) są resetowane tak, że każda opcja jest poprzedzona znakiem - i w
   swoim własnym argumencie powłokowym; każdy argument opcyjny jest także w
   swoim własnym argumencie powłokowym.

PRZYKŁAD

   Następujący fragment kodu pokazuje jak można przetworzyć argumenty
   komendy, która może pobierać opcje [a] i [b], a także opcję [o], która
   wymaga argumentu.

      set -- `getopt abo: $*`
      if test $? != 0
      then
          echo 'Użycie: ...'
          exit 2
      fi
      for i
      do
          case "$i"
          in
              -a|-b)
                  flag=$i; shift;;
              -o)
                  oarg=$2; shift; shift;;
              --)
                  shift; break;;
          esac
      done

   Kod ten przyjmie dowolne opcje z następujących jako identyczne:

      cmd -aoarg plik plik
      cmd -a -o arg plik plik
      cmd -oarg -a plik plik
      cmd -a -oarg -- plik plik

ZOBACZ TAKŻE

   sh(1), getopt(3)

DIAGNOSTYKA

   Getopt drukuje wiadomość o błędzie, jeśli napotka literę opcyjną
   niezałączoną w napisie [optstring].

HISTORIA

   Napisane przez Henry'ego Spencera, pracującego na podstawie strony man
   Bell Labs. Zachowanie powinno być identyczne jak w wersji Bell.

BŁĘDY

   Takie same jak w getopt(3).

   Argumenty zawierające białe spacje, lub załączone metaznaki powłoki nie
   przeżyją nienaruszone; wygląda to na łatwy do naprawienia błąd, lecz tak
   nie jest.

   Wiadomość o błędzie dla nieprawidłowej opcji jest wskazywana jako
   pochodząca z programu getopt a nie z procedury powłokowej, zawierającej
   wywołanie getopt; jest to znowu trudne do naprawienia.

   Najlepsza droga, czyli set , do ustawiania argumentów bez rozrywania
   wartości opcji powłokowych zmienia się z jednej wersji powłoki na inną.