Provided by: passwd_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    gpasswd - administracja plikiem /etc/group

SKŁADNIA

    gpasswd grupa
    gpasswd -a uytkownik grupa
    gpasswd -d uytkownik grupa
    gpasswd -R grupa
    gpasswd -r grupa
    gpasswd [-A uytkownik,...] [-M uytkownik,...] grupa

OPIS

    gpasswd służy do administrowania plikiem /etc/group (oraz /etc/gshadow
    jeśli została wykonana kompilacja ze zdefiniowanym SHADOWGRP). Każda z
    grup może posiadać administratorów, członków i hasło. Administrator
    systemu może posłużyć się opcją -A do zdefiniowania administratora(-ów)
    grupy oraz opcją -M do zdefiniowania jej członków.  Posiada on
    wszystkie prawa administratorów i członków grup.

    Administrator grupy może dodawać i usuwać użytkowników przy pomocy,
    odpowiednio, opcji -a i -d. Administratorzy mogą też używać opcji -r w
    celu usunięcia hasła grupy. Jeżeli grupa nie posiada hasła, to
    polecenia newgrp(1) do przyłączenia się do grupy mogą używać tylko jej
    członkowie. Opcja -R wyłącza dostęp do grupy za pomocą polecenia
    newgrp(1).

    gpasswd wywołane przez administratora grupy tylko z nazwą grupy pyta o
    jej hasło. Jeżeli hasło jest ustawione, to członkowie grupy mogą nadal
    wykonywać newgrp(1) bez hasła, inni muszą natomiast podać hasło.

PLIKI

    /etc/group - informacja o grupach
    /etc/gshadow - chroniona informacja o grupach

ZOBACZ TAKŻE

    newgrp(1), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8)

AUTOR

    Rafal Maszkowski <rzm@pdi.net>

                                  GPASSWD(1)