Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       groff - frontend systemu formatowania dokumentów groff

SKŁADNIA

       groff  [  -tpeszaivhblCENRSVXZ  ] [ -wnazwa ] [ -Wnazwa ] [ -mnazwa ] [
       -Fdir ] [ -Tdev ] [ -ffam ] [ -Mdir ] [ -dcs ] [ -rcn ]  [  -nnum  ]  [
       -olista ] [ -Parg ] [ pliki... ]

OPIS

       groff   jest  frontendem  do  systemu  formatowania  dokumentów  groff.
       Normalnie  uruchamia  on  program  troff  i  odpowiedni  dla  wybranego
       urządzenia postprocesor.  Dostępne urządzenia to:

       ps     Dla drukarek/przeglądarek postscriptowych.

       dvi    Dla formatu TeX dvi.

       X75    Dla przeglądarki X11 75 dpi

       X100   Dla przeglądarki X11 100 dpi

       ascii  Dla urządzeń tekstowych

       latin1 Dla   urządzeń   tekstowych,  akceptujących  zestaw  znaków  ISO
              Latin-1.

       Postprocesor  używany  dla  danego  urządzenia  jest  podawany  komendą
       postpro w pliku opisu urządzenia.  Może to być unieważnione opcją -X.

       Domyślnym  urządzeniem  jest  ps.   Opcjonalnie  może ono preprocesować
       przez dowolne z pic, eqn, tbl, refer lub soelim.

       Opcje bez argumentu mogą być  zgrupowane  za  pojedynczym  -.   Plik  o
       nazwie - oznacza standardowe wejście.

       Komenda  grog może być używana do zgadywania prawidłowych komend groff,
       w celu sformatowania pliku.

OPCJE

       -h     Wydrukuj informację o użyciu.

       -e     Preprocesuj poprzez eqn.

       -t     Preprocesuj poprzez tbl.

       -p     Preprocesuj poprzez pic.

       -s     Preprocesuj poprzez soelim.

       -R     Preprocesuj  poprzez   refer.    Nie   istnieje   mechanizm   do
              przekazywania  argumentów  do  refer,  ponieważ  większość opcji
              refer ma równoważne komendy, które mogą być  włączone  w  pliku.
              Więcej szczegółów znajdziesz w refer(1).

       -v     Powoduje,  że  programy  uruchamiane  przez  groffa drukują swój
              numer wersji.

       -V     Wydrukuj potok na standardowym wyjściu zamiast wykonywania go.

       -z     Powstrzymaj wyjście troffa.  Drukowane będą tylko  komunikaty  o
              błędach.

       -Z     Nie  postprocesuj wyjścia troffa.  Normalnie groff automatycznie
              uruchamia odpowiedni postprocesor.

       -Parg  Przekaż  postprocesorowi  arg.   Każdy  argument  powinien   być
              przekazywany w osobnej opcji -P.  Zauważ, że groff nie dokleja -
              do arg przed przekazaniem go postprocesorowi.

       -l     Wyślij wyjście na drukarkę.  Komenda używana do  wykonania  jest
              określona przez komendę print w pliku opisu urządzenia.

       -Larg  Przekaż  arg spoolerowi.  Każdy argument powinien być przekazany
              w osobnej opcji -L.  Zauważ, że groff nie dokleja - do arg przed
              przekazaniem go postprocesorowi.

       -Tdev  Przygotuj  wyjście  dla  urządzenia  dev.  Domyślnym urządzeniem
              jest ps.

       -X     Przejrzyj  przy  użyciu  gxditview   zamiast   używać   zwykłego
              postprocesora.   Groff  przekazuje  programowi  gxditview  opcję
              -printCommand, która powoduje, że akcja Print robi to  samo,  co
              groff  by  zrobił,  gdyby  otrzymał  opcję  -l.   Nie  jest zbyt
              prawdopodobne, by wyszły z tego dobre efekty, chyba że z -Tps.

       -N     Nie zezwalaj na nowe linie z ogranicznikami  eqn.   Jest  to  to
              samo, co opcja -N w eqn.

       -S     Bezpieczniejszy  tryb.  Przekaż opcję -S do pic i użyj w troffie
              makr -msafer.

       -a
       -b
       -i
       -C
       -E
       -wnazwa
       -Wnazwa
       -mnazwa
       -olista
       -dcs
       -rcn
       -Fdir
       -Mdir
       -ffam
       -nnum  Te są opisane w troff(1).

ŚRODOWISKO

       GROFF_COMMAND_PREFIX
              Jeśli jest to ustawione na X, to  groff  uruchomi  X'owegotroffa
              zamiast  troffa.   Tyczy  się  to  także  tbl, pic, eqn, refer i
              soelim.  Nie ma to wpływu na grops, grodvi, grotty i  gxditview.

       GROFF_TMAC_PATH
              Oddzielona  dwukropkami lista katalogów, w których szukać plików
              z makrami.

       GROFF_TYPESETTER
              Domyślne urządzenie.

       GROFF_FONT_PATH
              Oddzielona  dwukropkami  lista  katalogów,  w   których   szukać
              katalogu devnazwa.

       PATH   Ścieżka przeszukiwania dla komend wywoływanych przez groff.

       GROFF_TMPDIR
              Katalog,  w którym tworzone są pliki tymczasowe.  Jeśli nie jest
              to ustawione, a ustawione jest TMPDIR , to pliki tymczasowe będą
              składane  w  tym katalogu.  W przeciwnym wypadku będą tworzone w
              /tmp.   Komendy  grops(1)  i   refer(1)   mogą   tworzyć   pliki
              tymczasowe.

PLIKI

       /usr/lib/groff/font/devnazwa/DESC  Plik opisu urządzenia dla urządzenia
                                          nazwa.

       /usr/lib/groff/font/devnazwa/F     Plik z fontem dla fontu F urządzenia
                                          nazwa.

AUTOR

       James Clark <jjc@jclark.com>

BŁĘDY

       Zgłaszaj   błędy   na   bug-groff@prep.ai.mit.edu.    Załącz  kompletny
       przykład, który pozwoli powielić błąd i załącz  informację  o  używanej
       wersji groffa.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1989, 1990, 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.

       groff  jest  darmowy; możesz go rozpowszechniać i modyfikować zgodnie z
       licencją GNU GPL, wydaną przez Free Software Foundation, w wersji 2 lub
       późniejszej.

       groff jest udostępniany w nadziei, że będzie przydatny, lecz BEZ ŻADNEJ
       GWARANCJI. Obejrzyj licencję dla dalszych szczegółów.

       Powinieneś otrzymać kopię GPL wraz  z  groffem;  zobacz  plik  COPYING.
       Jeśli  nie, napisz do Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite
       330, Boston, MA 02111-1307, USA.

DOSTĘPNOŚĆ

       Najnowsza wersja groffa jest  zawsze  dostępna  z  anonimowego  ftp  na
       prep.ai.mit.edu (18.71.0.38) w katalogu pub/gnu.

ZOBACZ TAKŻE

       grog(1),   troff(1),   tbl(1),  pic(1),  eqn(1),  soelim(1),  refer(1),
       grops(1),   grodvi(1),    grotty(1),    gxditview(1),    groff_font(5),
       groff_out(5), groff_ms(7), me(7), groff_char(7), msafer(7)