Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    hman - przeglądanie stron podręcznika ekranowego

SYNOPSIS

    hman [ -P przegldarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] nazwa
    hman [ -P przegldarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] [ indeks ]

OPIS

    Skrypt hman jest interfejsem do programu man2html(1), pozwalającym na
    wprowadzenie nazwy strony podręcznika ekranowego i zobaczenia jej w
    swojej  ulubionej przeglądarce www.  Swoim zachowaniem przypomina
    polecenie man(1), więc można utworzyć alias z hman do man.  Jeżeli
    używaną przeglądarką jest netscape i netscape jest już uruchomiony, to
    hman użyje właśnie tej uruchomionej przeglądarki.

OPCJE

    -P przeglądarka
       Określa, której przeglądarki (np. lynx, xmosaic, arena, chimera,
       netscape,  amaya, ...) użyć.  Ta opcja unieważnia zmienną
       środowiskową MANHTMLPAGER. Domyślną wartością jest wersja lynx-
       a nie wymagająca serwera httpd.

    -H komputer
       Określa, ż którego komputera należy wziąć strony podręcznika.
       Ta opcja unieważnia zmienną środowiskową MANHTMLHOST.  Domyślną
       wartością jest localhost.

ŚRODOWISKO

    MANHTMLPAGER
       Domyślna przeglądarka www jest wybierana na podstawie wartości
       tej zmiennej.

    MANHTMLHOST
       Domyślna komputer jest wybierany na podstawie wartości tej
       zmiennej.

ZOBACZ TAKŻE

    man(1),  man2html(1),  arena(1), lynx(1), netscape(1), xmosaic(1),
    glimpse(1)

    http://www.mcom.com/newsref/std/x-remote.html

                19 stycznia 1998            hman(1)