Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    host - wyszukuje nazwy hostów, używając serwerów domen

SKŁADNIA

    host [-l] [-v] [-w] [-r] [-d] [-t typ_zapytania] [-a] host [ serwer ]

OPIS

    Host  wyszukuje  informacje o hostach w Internecie.  Pobiera te
    informacje z sieci połączonych ze sobą serwerów, które są rozrzucone po
    całym kraju.  Standardowo przekształca on nazwy hostów w adresy
    internetowe. Z opcją -t i -a, może być używany do otrzymania pełnej
    informacji o hoście, o którym informację utrzymuje dany serwer domen.

    Argumentami mogą być nazwy hostów jak i ich numery. Program standardowo
    na początku stara się zinterpretować je jako numery hosta. Jeśli to się
    nie powiedzie, program podany argument potraktuje jako nazwę hosta.
    Numer hosta składa się z liczb oddzielonych kropkami np. 128.6.4.194
    Nazwa  hosta  składa  się  z  nazw  oddzielonych  kropkami  np.
    topaz.rutgers.edu. Jeśli nazwa nie kończy się kropką, lokalna domena
    jest dodawana automatycznie do nazwy. Jeśli więc użytkownik wpisze
    "host topaz", program  w  rzeczywistości  wyszuka  informację  o
    "topaz.rutgers.edu". Jeśli to się nie uda, wyszukiwana jest informacja
    o nazwie hosta podanego jako argument (w tym wypadku, "topaz").  Ta
    sama konwencja została utrzymana dla programów pocztowych czy innych
    narzędzi sieciowych. Przyrostek, który ma być dodany na koniec nazwy
    hosta jest otrzymywany w wyniku wykonania funkcji "hostname". Używana
    jest część po pierwszej kropce, włącznie z nią. (Poniżej możesz się
    dowiedzieć więcej jak dostosowywać do własnych potrzeb wyszukiwanie
    nazw hostów).

    Pierwszym argumentem jest nazwa hosta jaki chcemy sprawdzić. Jeśli jest
    to  numer, zadawane jest "odwrotne zapytanie", tj. system domen
    przeszukuje oddzielne bazy danych używane do konwersji numerów na
    nazwy.

    Drugi argument jest opcjonalny. Pozwala on na podanie konkretnego
    serwera który będzie odpytywany. Jeśli nie podasz tego argumentu,
    używany jest standardowy serwer (zazwyczaj lokalny komputer).

    Jeśli nazwa została podana, możesz zobaczyć na wyjściu różne wyniki.
    Poniżej zamieszczony jest przykład, który pokazuje je wszystkie:
     % host sun4
     sun4.rutgers.edu is a nickname for ATHOS.RUTGERS.EDU
     ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.5.46
     ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.4.4
     ATHOS.RUTGERS.EDU mail is handled by ARAMIS.RUTGERS.EDU
    Użytkownik wpisał komendę "host sun4".  Pierwsza linia pokazuje, że
    nazwa  "sun4.rutgers.edu"  jest w rzeczywistości nazwą zastępczą.
    Oficjalna nazwą tego hosta jest "ATHOS.RUTGERS.EDU'.  Dwie następne
    linie pokazują jego adres. Jeśli system ma więcej niż jeden interfejs
    sieciowy, podany zostanie oddzielny adres dla każdego. Ostatnia linia
    wskazuje, że ATHOS.RUTGERS.EDU nie zajmuje się pocztą kierowaną do
    niego. Tą czynnością przejmuje host o nazwie ARAMIS.RUTGERS.EDU.
    Możliwe jest występowanie więcej niż jednej takiej linii, ponieważ
    niektóre systemy mają więcej niż jeden system który zajmuje się jego
    pocztą. Profesjonalnie rzecz biorąc, każdy system który może otrzymywać
    pocztę powinien podawać linię tego typu. Jeśli system sam zajmuje się
    swoją pocztą, powinna się pokazać linia która podaje ten właśnie system
    np. "XXX mail is handled by XXX". Chociaż jest wiele systemów które
    zajmują się własną pocztą nie wspominając o tym. Jeśli jednak system
    posiada linię zawierającą tekst "mail is handled by", ale bez adresu,
    to wskazuje, że nie jest on części Internetu, ale systemem któremu w
    momencie połączenia z siecią zostanie poczta przekazana. Systemy
    Usenet, Bitnet czy wiele innych sieci ma wpisy tego typu.

    Przed nazwą hosta może zostać użytych wiele opcji. Większość z nich ma
    znaczenie jedynie dla ludzi utrzymujących bazę danych o domenie.

    Opcja -w powoduje, że host będzie czekał bez końca na odpowiedź.
    Normalnie czekanie zostanie przerwane po około minucie.

    Opcja -v powoduje, że wypisywane są bardziej szczegółowe informacje.
    Wypisywane są one w formacie głównego pliku domeny, którego budowa jest
    opisana w podręczniku "named". Bez tej opcji, informacja wyświetlana w
    zasadzie pokrywa się z formatem "named", ale poczynione zostały pewne
    starania aby była ona bardzie czytelna dla normalnych użytkowników. Bez
    opcji -v, rekordy "a", "mx", i "cname" są wypisywane jako  "has
    address" (ma adres), "mail is handled by" (pocztą zajmuje się), i "is a
    nickname for"(jest nickname dla), a pola TTL i class są nie pokazywane.

    Opcja -r powoduje wyłączenie rekurencyjnego odpytywania. To znaczy, że
    serwer nazw zwróci jedynie te informacje, które on sam posiada we
    własnej bazie danych. Nie będzie on pytał innych serwerów o dalsze
    informacje.

    Opcja -d włącza debugging. Transakcje sieciowe są pokazywane bardzo
    szczegółowo.

    Opcja -t pozwala na podanie typu informacji jakiej potrzebujemy.
    Argumenty są opisane na stronie manuala do "named".  Aktualnie można
    użyć typów: a, ns, md, mf, cname, soa, mb, mg, mr, null, wks, ptr,
    hinfo, minfo, mx, uinfo, uid, gid, unspec, oraz znaków specjalnych:
    "any" lub "*". Typy muszą być podane małymi literami. Należy zauważyć,
    że standardowo wyszukiwana jest informacja typu "a", następnie "mx",
    chyba że włączona jest opcja -v, wtedy standardowo podawana jest
    informacja typu "a".

    Opcja -a ("all") odpowiada opcjom "-v -t any".

    Opcja -l powoduje wypisanie całej domeny. Np.
     host -l rutgers.edu
    poda nam listę wszystkich hostów w domenie rutgers.edu. Opcja -t jest
    używana do filtrowania wyświetlanej informacji. Standardowo jest to
    informacja o adresie hosta, zawierająca także rekordy PTR i NS. Komenda
     host -l -v -t any rutgers.edu
    da nam kompletną informację dla strefy rutgers.edu, w oficjalnym
    formacie pliku "named". (Jakkolwiek rekord SOA jest podany dwa razy,
    dla tajemniczych powodów) ZAUWAŻ: opcja -l działa w ten sposób, że
    najpierw jest ściągana cała informacja o strefie (zone) i z tego jest
    filtrowana informacja, o którą nam chodziło. Ta komenda powinna być
    używana tylko w koniecznych wypadkach.

DOSTRAJANIE WYSZUKIWANIA NAZW HOSTÓW

    Jeżeli nazwa podana przez użytkownika nie zawiera żadnych kropek w
    sobie, standardowa domena jest dodawana na koniec nazwy. Domena ta może
    być zdefiniowana w /etc/resolv.conf, ale normalnie pobierana jest ona z
    lokalnej nazwy hosta, a konkretnie części występująca po pierwszej
    kropce. Użytkownik może podać inną standarową domenę używając zmiennej
    środowiskowej LOCALDOMAIN. Dodatkowo, użytkownik może podać skróty dla
    nazw hostów. Powinny one się znajdować w pliku w którym w każdej linii
    podajemy skrót, po a odstępie pełną nazwę hosta. Położenie i nazwę tego
    pliku wskazuje zmienna środowiskowa HOSTALIASES.

ZOBACZ TAKŻE

    named(8)

BŁĘDY

    Podając nazwę, która nie jest częścią lokalnej domeny, możemy uzyskać
    niespodziewane efekty. Proszę zwrócić uwagę na to, że lokalna domena
    jest dodawana do każdej nazwy, która nie kończy się kropka. Jeśli mimo
    wszystko  nie  zostanie  odnaleziona, dopiero wtedy używana jest
    niezmieniona nazwa.

    Opcja -l odpytuje jedynie pierwszy serwer nazw podany dla domeny, którą
    odpytujemy. Jeśli serwer ten nie działa, powinieneś podać nazwę
    serwera. Np. aby uzyskać informację o foo.edu, możesz użyć  "host -t
    ns foo.edu" aby otrzymać listę wszystkich serwerów nazw dla for
    foo.edu, a później spróbować "host -l foo.edu xxx" dla wszystkich xxx w
    liście serwerów nazw, aż znajdziesz jeden działający.

                                    HOST(1)