Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    hostid - wypisz numeryczny identyfikator bieżącego hosta

SKŁADNIA

    hostid

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie hostid w wersji GNU.

    Hostid  wypisuje numeryczny identyfikator (szesnastkowo) bieżącego
    hosta. Identyfikator ten powinien dla każdego z hostów być unikalny.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

BŁĘDY

    Wbrew informacji programu, opcja -v w obecnej wersji GNU nie jest
    obsugiwana. W innych implementacjach wypisuje ona identyfikator hosta
    dziesiętnie oraz, w nawiasach, szesnastkowo.

ZOBACZ TAKŻE

    hostname(1), sh-utils(1).