Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    igawk - gawk z plikami włączanymi

SKŁADNIA

    igawk [opcje gawk] -f plik-programu [--] plik...
    igawk [opcje gawk] [--] tekst-programu plik...

OPIS

    igawk jest prostym skryptem powłoki dodającym do gawk(1) możliwość
    obsługi "plików włączanych" ("include files").

    Programy AWK dla igawk są takie same jak dla gawk, z wyjątkiem tego, że
    dodatkowo możesz w swoim programie umieszczać wiersze w rodzaju

       @include getopt.awk

    by włączyć zawartość pliku getopt.awk albo z katalogu bieżącego albo z
    jednego z katalogów w ścieżce przeszukiwań.

OPCJE

    W gawk(1) znajdziesz pełny opis języka AWK oraz opcji, jakie obsługuje
    gawk.

PRZYKŁADY

    cat << EOF > test.awk
    @include getopt.awk

    BEGIN {
      while (getopt(ARGC, ARGV, "am:q") != -1)
         ...
    }
    EOF

    igawk -f test.awk

ZOBACZ TAKŻE

    gawk(1)

    Effective AWK Programming, Edycja 1.0, opublikowane przez Free Software
    Foundation, 1995.

AUTOR

    Arnold Robbins (arnold@skeeve.com).