Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    kbd_mode - zgłoś, lub ustaw tryb klawiatury

SKŁADNIA

    kbd_mode [ -a | -u | -k | -s ]

OPIS

    Bez podanych argumentów, program wypisuje bieżący tryb klawiatury (RAW,
    MEDIUMRAW or XLATE). Z argumentem ustawia go (tryb) w następujący
    sposób:

    -s: tryb scancode (RAW),

    -k: tryb keycode (MEDIUMRAW),

    -a: tryb ASCII (XLATE),

    -u: tryb UTF-8 (UNICODE).

    Oczywiście "-a" jest tylko tradycyjne, a używany kod może być dowolnym
    8-bitowym zestawem znaków. Opcja "-u" powoduje, że oczekiwany jest
    zestaw 16-bitowy, a znaki te są przekazywane do jądra jako 1, 2, lub 3
    bajty (zgodnie z kodowaniem UTF-8). W tych dwóch trybach używane jest
    mapowanie zdefiniowane przez loadkeys(1).

    Uwaga: zmiana trybu klawiatury na inny niż ASCII lub Unicode spowoduje,
    że stanie się ona prawdopodobnie bezużyteczna. Komenda ta powinna być
    używana jeśli jakiś program zostawił twoją klawiaturę w niewłaściwym
    stanie. Zauważ, że w niektórych przedawnionych wersjach tego programu,
    opcja "-u" była synonimem "-s".

ZOBACZ TAKŻE

    loadkeys(1)

                6 Kwietnia 1994          KBD_MODE(1)