Provided by: konwert_1.8-10_i386 bug

NAZWA

    konwert - interfejs do różnych konwersji kodowań znaków

UŻYCIE

    konwert FILTR [PLIK]... [-o WYNIK | -O]

OPIS

    Konwert pozwala filtrować wiele plików przez wiele filtrów. Filtruje
    podane PLIKI, albo stdin jeśli żadnych nie określono.

    Prosty  FILTR  jest  nazwą  pliku  wykonywalnego  z  katalogu
    ~/.konwert/filters   albo   z   ogólnosystemowego,   normalnie
    /usr/share/konwert/filters. Taki program sam filtruje stdin na stdout.

    Reguła filtrowania może być bradziej skomplikowana:

    konwert FILTR1+FILTR2 znaczy konwert FILTR1 | konwert FILTR2.

    konwert FORMAT1-FORMAT2, o ile taki filtr nie istnieje, próbuje znaleźć
    wspólny FORMAT3, taki że oba filtry FORMAT1-FORMAT3 i FORMAT3-FORMAT1
    istnieją.

    konwert FILTR/ARG/... przekazuje filtrowi argumenty. Argumenty mogą być
    też podane tutaj: FORMAT1/ARG-FORMAT2. Znaczenie arguentów zależy od
    konkretnego filtru.

    konwert '(KOMENDA ARG...)' wykonuje dane polecenie szela. Jest to
    przydatne z opcjami -o albo -O. Komenda nie może zawierać łańcucha )+,
    który zakończy specyfikację tego filtru.

  OPCJE
    -o WYNIK wyjście idzie do tego pliku/katalogu zamiast na stdout

    -O    każdy plik źródłowy jest zastępowany swoim tłumaczeniem

    --help  wyświetla opis i wychodzi

    --version wyświetla informację o wersji i wychodzi

    Przekierowanie wyjścia do jednego z plików źródłowych przez -o albo >
    zamiast -O zniszczy ten plik! Opcja -O tworzy tymczasowy plik w /tmp i
    później kopiuje go z powrotem na źródło.

KONWERSJE KODOWAŃ ZNAKÓW

    Można konwertować tekst między dowolnymi dwoma zestawami znaków, na
    przykład konwert cp437-iso2.

    Znaki niedostępne w docelowym zestawie będą zastąpione przybliżeniami
    dostępnymi znakami. Przybliżenia nie muszą być pojedynczymi znakami.

    Filtry obsługują teraz następujące zestawy znaków:

    ascii siedmiobitowe ASCII

    utf8 = unicode Unikod (Unicode) w UTF-8

    iso1 = isolatin1
       ISO-8859-1 albo ISO Latin 1 (zachodnioeuropejskie)
    iso2 = isolatin2
       ISO-8859-2 albo ISO Latin 2 (środkowoeuropejskie)
    iso3 = isolatin3
       ISO-8859-3 albo ISO Latin 3 (Esperanto)
    iso4 = isolatin4
       ISO-8859-4 albo ISO Latin 4 (bałtyckie)
    iso5 = isolatincyr
       ISO-8859-5 (cyrylica)
    iso6 = isolatinarabic
       ISO-8859-6 (arabskie)
    iso7 = isolatingreek
       ISO-8859-7 (greckie)
    iso8 = isolatinhebrew
       ISO-8859-8 (hebrajskie)
    iso9 = isolatin5 = isolatintur
       ISO-8859-9 albo ISO Latin 5 (tureckie)
    iso10 = isolatin6 = isolatinnordic
       ISO-8859-10 albo ISO Latin 6 (nordyckie)
    iso12 = isolatin7 = isolatinceltic
       ISO-8859-12 albo ISO Latin 6 (celtyckie) - Draft
    iso13 = isolatin8 = isolatinbaltic
       ISO-8859-13 albo ISO Latin 6 (bałtyckie) - Draft
    iso14 = isolatin9 = isolatinsami
       ISO-8859-14 albo ISO Latin 6 (Sámi) - Draft
    iso15 ISO-8859-15 - Draft

    koi8r  KOI8-R (rosyjskie)
    koi8u  KOI8-U (ukraińskie, białoruskie)
    koi8uni KOI8-Uni (cyrylica)

    cp1250 = wince = winlatin2  Windows  CP-1250  albo  Win  Latin 2
                   (środkowoeuropejskie)
    cp1251 = wincyr        Windows CP-1251 (cyrylica)
    cp1252 = winwest = winlatin1 Windows CP-1252  albo  Win  Latin  1
                   (zachodnioeuropejskie)
    cp1253 = wingr        Windows CP-1253 (greckie)
    cp1254 = wintur        Windows CP-1254 (tureckie)
    cp1255 = winhebrew      Windows CP-1255 (hebrajskie)
    cp1256 = winarabic      Windows CP-1256 (arabskie)
    cp1257 = winbaltic      Windows CP-1257 (bałtytckie)
    cp1258 = winviet       Windows CP-1258 (wietnamskie)

    cp437 = icmeng        DOS CP-437 (angielskie)
    cp737 = dosgreek       DOS CP-737 (greckie)
    cp775 = dosbaltic      DOS CP-775 (bałtyckie)
    cp850 = doswest = doslatin1 DOS   CP-850  aka  DOS  Latin  1
                  (zachodnioeuropejskie)
    cp852 = dosce = doslatin2  DOS  CP-852  aka  DOS  Latin   2
                  (środkowoeuropejskie)
    cp855 = doscyr        DOS CP-855 (cyrylica)
    cp857 = dostur        DOS CP-857 (tureckie)
    cp860 = dosportugal     DOS CP-860 (portugalskie)
    cp861 = dosiceland      DOS CP-861 (islandzkie)
    cp862 = doshebrew      DOS CP-862 (hebrajskie)
    cp863 = doscanadfr      DOS CP-863 (kanadyjskie - francuskie)
    cp864 = dosarabic      DOS CP-864 (arabskie)
    cp865 = dosnordic      DOS CP-865 (nordyckie)
    cp866 = dosrussian      DOS CP-866 (rosyjskie)
    cp869 = dosgreek2      DOS CP-869 (greckie 2)
    cp874 = dosthai       DOS CP-874 (tajskie)

    mac     Macintosh Roman (zachodnioeuropejskie)
    macce    Macintosh Central European (wschodnioeuropejskie)
    maccyr   Macintosh Cyrillic (cyrylica)
    macgreek  Macintosh Greek (greckie)
    maciceland Macintosh Icelandic (islandzkie)
    mactur   Macintosh Turkish (tureckie)

    csk,
    cyfromat,
    dhn,
    fidomazovia,
    iea,
    logic,
    mazovia,
    microvex   DOSowe zestawy znaków do polskiego

    amigapl,
    fat,
    xjp   Amigowe zestawy znaków do polskiego

    kamenicky DOSowy zestaw znaków do czeskiego i sĽowackiego

    wingreek WinGreek (kodowanie dla starożytnej greki według windowsowego
         fontu)

    babelpl TeX [polish]{babel}: "a"c"e"l"n"o"s"z"r
    ciachy  TeX \prefixing: /a/c/e/l/n/o/s/x/z

    xmetodo    Esperanto: cx gx hx jx sx ux (vx w)
    hmetodo    Esperanto: ch gh hh jh sh u
    antauxcxap   Esperanto: ^c ^g ^h ^j ^s ^u (~u)
    postcxap    Esperanto: c^ g^ h^ j^ s^ u^ (u~)
    apostrofoj   Esperanto: c' g' h' j' s' u'
    malapostrofoj Esperanto: c` g` h` j` s` u`

    viscii VISCII (wietnamski)
    viqri  Vietnamese Quoted Readable Implicit

    htmldec SGMLowe/HTMLowe numery znaków (dziesiątkowo): Æ
        ě →
    htmlhex SGMLowe/HTMLowe numery znaków (szesnastkowo) Æ
        ě →
    htmlent SGMLowe/HTMLowe encje (nazwy znaków): Æ &ecaron
        →
    html   Wszystkie trzy powyżej (tylko jako format wejściowy)

    tex  TeX wraz z niektórymi rozszerzeniami LaTeXa albo AMS-
       TeXa. Nie ma rozróżnienia między normalnym trybem a
       matematycznym - prawdopodobbie będziesz musiał ręcznie
       podostawiać trochę znaków $.

    mnemonic  Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez &
    mnemonic1 Mnemoniki RFC 1345 poprzedzone przez `

    any/JZYK (np. any/pl-iso2)
       Ten specjalny format  wejściowy  rozpozna  kodowanie
       automatycznie, na podstawie częstości znaków znalezionych
       w tekście. Z każdym językiem jest skojarzony zbiór
       możliwych kodowań używanych dla niego i średnie częstości
       jego liter (wyłączając litery ASCII). Użyte zostanie
       najlepiej  pasujące kodowanie. Filtr obsługuje teraz
       języki cs (czeski), de (niemiecki), el (grecki), eo
       (Esperanto),  es  (hiszpański),  fr  (francuski), he
       (hebrajski), it (włoski), pl (polski), pt (portugalski),
       ru (rosyjski) i sv (szwedzki).

    varpl Wymieszane  polskie  ISO-8859-2, CP-1250 i UTF-8. W
       polskich warunkach sugeruję podpięcie tego jako filtr w
       czytniku newsów (dla szybkości lepiej wołać bezpośrednio,
       a nie przez konwerta).

    vareo Wymieszane różne kodowania Esperanta.

OPCJE KONTROLUJĄCE POWYŻSZE KONWERSJE

    /1 (np. konwert iso2-ascii/1)
       Każdy niedostępny znak będzie zastąpiony przez pojedynczy
       przybliżający znak, a nie przez napis. Przydatne dla
       programu filterm albo dla preformatowanego tekstu. Ta
       opcja  jest automatycznie włączana jeśli filtr jest
       używany jako wyjście filterma.

    /html Zakłada, że tekst jest HTMLem. Znaki " & < > wynikłe z
       przybliżeń innych znaków będą prawidłowo wyeskejpowane do
       &quot;  &amp;  &lt;  &gt;.  Nagłówek  <META  http-
       equiv="content-type"  content="text/html; charset=...">
       będzie poprawiony jeśli wystąpi.

    /htmldec
       Konwertuje META jak wyżej. Niedostępne  znaki  będą
       zakodowane w &#Unikodzie;.

    /htmlhex
       Konwertuje  META  jak wyżej. Niedostępne znaki będą
       zakodowane w szesnastkowym &#xUnikodzie;.

    /tex  Niedostępne znaki będą opisane w TeXu. Znaki # $ % & \ ^
       _ { | } ~ wynikłe z przybliżeń niektórych znaków będą
       prawidłowo wyeskejpowane do \# \$ \% \& $\backslash$ \^{}
       \_ \{ $|$ \} \~{}.

    /asciichar
       Rozpoznaje niektóre reprezentacje znaków w ASCII, np. (c)
       ... 1/2 >=.

    /rosyjski
       Rosyjski tekst będzie oddany w polskiej transkrypcji
       fonetycznej.

    Niektóre filtry wyjściowe mogą użyć informacji o języku do
    lepszego  przybliżenia  niedostępnych  liter,  np.  w  /de
    (niemieckim): "a -> ae zamiast a.

INNE FILTRY

    any/JZYK-test
       Rozpoznaje  kodowanie,  ale zamiast konwersji tekstu
       pokazuje tylko nazwę kodowania. Dodatkowa opcja /all
       pokazuje wszystkie możliwe kodowania, posortowane od
       lepszych do gorszych.

    cr
    lf
    crlf  Wymusza określoną konwencję oznaczenia końców linii.  cr
       = Macintosh, lf = Unix i Amiga, crlf = Windows i DOS.
       Konwencja wejściowa jest rozpoznawana automatycznie.

    expand Rozwija tabulacje na spacje (używa programu expand z
       textutils).

    unexpand
       Kompresuje spacje na początku linii do tabulacji (używa
       programu unexpand z textutils).

    rmspacesateol
       Usuwa spacje i tabulacje z końców linii.

    qp-8bit
    8bit-qp
       Kodowanie MIME Quoted Printable: =A3=F3d=BC.

    rtf-8bit
    8bit-rtf
       Rich Text Format: \'a3\'f3d\'9f.

    txt-htmlchar
       Eskejpuje " & < > w SGMLowe/HTMLowe encje &quot; &amp;
       &lt; &gt;.  Wygodne do włączania pliku tekstowego w
       HTMLowych tagach <PRE> </PRE>.

    htmlchar-txt
       W drugą stronę.

    rot13 Gb wrfg qrzbafgenpwn ebg13.

    toupper
    tolower
       Zamienia tekst na duże / małe litery. Na razie tylko
       ASCII.

    prn7pl Konwertuje polskie znaki na sekwencje sterujęce drukarki
       zgodnej z EPSON wykorzystując jedynie podstawowe znaki
       7-bitowe,  cofając  głowicę  drukarki i drukując na
       odpowiedniej wysokości ,.'` dające w sumie  pseudo-
       polskie  znaki.  Przyjmuje  opcje:  /nlq  (domyślne)
       optymalizowane do drukarek o lepszej rozdzielczości i
       /draft - np. dla trybu draft 9-igłówki.

PLIKI

    /usr/share/konwert/filters/*
    ~/.konwert/filters/*

ZOBACZ TEŻ

    trs(1), filterm(1)

BŁĘDY

    Znak APPLE i zestawach mac* oraz znaki CH i ch w koi8cs nie są
    zachowywane przy konwersji nawet kiedy są dostępne. Również nie
    przestrzegają opcji /1. Powód: nie ma ich w Unikodzie.

COPYRIGHT

    Konwert jest pakietem służącym do konwersji między różnymi
    kodowaniami znaków.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go
    rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
    Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego
    Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z
    późniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
    użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
    gwarancji  PRZYDATNOŚCI  HANDLOWEJ  albo  PRZYDATNOŚCI  DO
    OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji -
    Powszechna Licencja Publiczna GNU.

    Z pewnością wraz z niniejszym  programem  otrzymałeś  też
    egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeśli nie -
    napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite
    330, Boston, MA 02111-1307 USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-