Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    latex - strukturalne formatowanie i składanie tekstu

SKŁADNIA

    latex [ pierwsza linia ]

OPIS

    Język LaTeX jest opisany w książce pod tytułem LaTeX - A Document
    Preparation System. LaTeX jest pakietem makr TeX-a. Nie jest on
    modyfikacją  źródeł programu TeX, więc dostępne są tu wszystkie
    właściwości opisane na stronie tex(1).

    Makra LaTeX-a zachęcają autorów do zastanowienia się bardziej nad
    zawartością ich dokumentów, niż nad samą formą. Ideałem, który jest
    bardzo trudny do zrealizowania byłoby, gdyby nie było w ogóle komend
    formatujących (w rodzaju ``przełącz na kursywę'', itp.), a zamiast nich
    byłyby instrukcje składu, w rodzaju  ``uwypuklij'',  ``rozpocznij
    sekcję''.

    Podstawowym źródłem dokumentacji LaTeX-a jest podręcznik, do którego
    odnosimy się niżej, oraz lokalny przewodnik, znajdujący się w pliku
    local-guide.tex, lub local.tex, lub podobnym, w okolicach katalogu
    /usr/lib/texmf/texmf/tex.

ZOBACZ TAKŻE

    amslatex(1), amstex(1), slitex(1), tex(1),
    Leslie Lamport, LaTeX - A Document Preparation System, Addison-Wesley,
    1985, ISBN 0-201-15790-X.

                27 December 1992            LATEX(1)