Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   mailq - drukuj kolejkę poczty

SKŁADNIA

   mailq [-v]

OPIS

   Mailq wypisuje skolejkowane wiadomości pocztowe, przeznaczone do
   przyszłego dostarczenia.

   Pierwsza linia, wypisywana dla każdej wiadomości, pokazuje wewnętrzny
   identyfikator używany na tym hoście dla danej wiadomości, rozmiar w
   bajtach, oraz datę i czas przyjęcia wiadomości do kolejki, a także
   kopertę nadawcy wiadomości. Następna linia pokazuje informację o
   błędzie, który spowodował wrzucenie wiadomości do kolejki; nie będzie
   jej, jeśli wiadomość jest przetwarzana po raz pierwszy. Następne linijki
   pokazują odbiorców wiadomości, po jednym w linii.

   Mailq jest identyczne z ``sendmail -bp''.

   Opcje są następujące:

   -v   Wypisuje informacje interaktywne. Dodatkowo w pierwszej linii
       wiadomości pokazywany jest priorytet wiadomości oraz pojedynczy
       wskaźnik znakowy (,,+'' lub puste pole) wskazujący, czy wysłano
       wiadomość ostrzegającą. Pomiędzy linie opisujące odbiorców mogą
       być wplecione dodatkowe linie, zawierające informacje dotyczące
       ,,użytkownika kontrolującego''. Pokazują one, kto jest
       właścicielem programów, które są wywoływane na rzecz tej
       wiadomości oraz nazwę aliasu, z którego rozwinięto to polecenie,
       jeśli taki istniał.

   Narzędzie mailq kończy z kodem zero, albo >0 kiedy pojawi się błąd.

ZOBACZ TAKŻE

   sendmail(8)

HISTORIA

   Polecenie mailq pojawiło się w 4.0BSD.