Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    mcat - zrzuć obraz dyskietki

SKŁADNIA

    mcat [-w] napd:

OPIS

    Polecenie mcat służy do skopiowania obrazu całej dyskietki z napędu lub
    na napęd dyskietek.

    mcat wykonuje to samo zadanie co unixowe polecenie cat. Zostało
    dołączone do pakietu mtools, gdyż cat nie ma dostępu do zdalnych
    napędów dyskietek obsługiwanych przez  demona  dyskietek  pakietu
    (floppyd). Teraz możliwe jest zdalne tworzenie dyskietek startowych.

    Domyślną operacją jest odczyt. Wynik zapisywany jest na standardowym
    wyjściu.

    Przy użyciu opcji -w mcat odczytuje obraz dyskietki ze standardowego
    wejścia  i zapisuje go na zadane urządzenie.  Posługuj się nim
    ostrożnie! Ponieważ polecenie to działa na niskim poziomie zniszczy ono
    bez ostrzeżenia dane znajdujące się uprzednio na dyskietce!

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji opisującej konwersję dokumentacji do mtools(1).  Tam  też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools