Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    md5sum - oblicza i sprawdza sumę kontrolną MD5

SKŁADNIA

    md5sum [-bv] [-c [plik]] | [plik...]

OPIS

    md5sum oblicza lub sprawdza sumę kontrolną MD5. Algorytm wykorzystywany
    do wygenerowania sumy kontrolnej jest na tyle szybki i skuteczny, że
    wystarcza to przy większości zastosowań. Dokładny opis algorytmu
    znajduje się w dokumencie RFC1321.

    Normalnie, md5sum oblicza sumy kontrolne dla wszystkich  plików,
    podanych jako parametr, i wyświetla sumę wraz z nazwą pliku. Jeśli
    podana została opcja -c, dozwolone jest podanie tylko jednego pliku.
    Ten plik powinien zawierać obliczone sumy wraz z nazwami plików
    odpowiadających tym sumom. Dla tych plików zostanie obliczona suma,
    która zostanie porównana z tą obliczoną wcześniej. Zobacz też opis
    opcji -c.

  OPCJE
    -b   Używa trybu binarnego. W środowisku uniksowym jedyną różnicą
       między trybem binarnym a normalnym, jest dodanie znaku gwiazdki
       przed nazwą pliku w danych wyjściowych.

    -c   Sprawdza sumy kontrolne dla plików podanych w pliku i porównuje
       je z sumami zapisanymi w tym samym pliku. Bieżący format tego
       pliku jest taki sam jak format wyjściowy md5sum.  Każda linia
       opisuje jeden plik, a jej format wygląda następująco:

       <suma kontrolna MD5> <nazwa pliku>

       Dla przykładu, jeżeli plik został utworzony poleceniem:

       echo foo > md5-test-file; md5sum md5-test-file

       md5sum wygeneruje:

       d3b07384d113edec49eaa6238ad5ff00 md5-test-file

    -v   Wyświetlanie nazw plików podczas porównywania sum kontrolnych
       (dla opcji -c).

BŁĘDY

    Wcześniejszy algorytm MD4 został złamany w październiku 1995 roku. MD5
    nie wydaje się być tak bezpieczny, na jakiego wyglądał.

    Ten podręcznik nie jest zbyt ścisły, a jego format nie jest spójny z
    resztą podręczników.

    md5sum nie akceptuje standardowych opcji, jak na przykład --help.

AUTOR

    md5sum oryginalnie napisał Branko Lankester, później zmodyfikował Colin
    Plumb i Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). Podręcznik dołączył Juho
    Vuori (javuori@cc.helsinki.fi).