Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    mkdir - tworzy katalogi

SKŁADNIA

    mkdir [opcja] katalog...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo mkdir
    lub
       info mkdir.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mkdir w wersji GNU.

    mkdir tworzy katalogi o podanych nazwach. Domyślnie prawa do tworzonych
    katalogów to 0777 (`rwxrwxrwx') minus bity ustawione w umask.

    Jeśli katalog jest nazwą istniejącego pliku a nie katalogu, to mkdir
    wysyła na standardowe wyjście błędów komunikat ostrzegawczy i po
    przetworzeniu pozostałych  katalogów  kończy  działanie  z  kodem
    zakończenia równym 1. Taka sama akcja jest podejmowana gdy katalog
    określa nazwę istniejącego katalogu a nie podano opcji -p. Jeżeli
    katalog istnieje a została użyta opcja -p, to mkdir będzie go
    ignorować. To znaczy, mkdir nie wypisze ostrzeżenia, nie zgłosi błędu
    ani nie zmieni trybu dostępu tego katalogu (nawet jeśli podano opcję
    -m), po prostu przejdzie do przetwarzania pozostałych  kolejnych
    katalogw.

OPCJE

    -m tryb, --mode=tryb
       Tworzonym katalogom nadaje prawa dostępu zgodnie z parametrem
       tryb, przekazanym symbolicznie, jak w chmod. Używa jako punktu
       wyjścia `a=rwx' (odczyt, zapis i wykonywanie dozwolone dla
       wszystkich) minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku'
       w podręczniku fileutils(1).

    -p, --parents
       Dla  każdego argumentu tworzy wszystkie brakujące katalogi
       nadrzędne. Katalogom nadrzędnym nadawany jest tryb według umask
       zmodyfikowanego przez `u+wx'. Ignoruje argumenty odpowiadające
       istniejącym katalogom.

    -v, --verbose
       Wyświetla  komunikat  dla  każdego  utworzonego  katalogu.
       Najprzydatniejsze z --parents.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    rmdir(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.