Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    mknod - tworzy pliki specjalne blokowe lub znakowe

SKŁADNIA

    mknod [opcje] nazwa typ [major minor]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo mknod
    lub
       info mknod.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mknod w wersji GNU.

    mknod tworzy FIFO, specjalne pliki znakowe lub specjalne pliki blokowe
    o podanej nazwie. Domyślnie, prawa tworzonych plików to 0666 minus bity
    ustawione w umask. Termin "plik specjalny" ("special file") posiada w
    Uniksie znaczenie techniczne: coś, co potrafi tworzyć lub odbierać
    dane. Zwykle odpowiada on jakiemuś elementowi sprzętowemu, np. drukarce
    czy dyskowi. (Pliki te są na ogół tworzone podczas konfiguracji
    systemu.) To właśnie polecenie mknod tworzy pliki tego rodzaju. Z
    takich urządzeń może być jednorazowo odczytywany albo pojedynczy znak
    albo "blok" (wiele znaków), zatem mówimy, że istnieją "blokowe pliki
    specjalne" i "znakowe pliki specjalne".

    Argument następujący po nazwie tworzonego pliku podaje, jaki typ pliku
    utworzyć:

    b   dla blokowego (buforowanego) pliku specjalnego

    c, u  dla znakowego (niebuforowanego) pliku specjalnego

    p   dla FIFO

    Gdy tworzy się znakowy bądź blokowy plik specjalny, trzeba podać po
    typie również jego numer główny (major) i poboczny (minor).  Przy
    tworzeniu pliku FIFO podawanie tych numerów jest zabronione.

OPCJE

    -m tryb, --mode=tryb
       Tworzonym plikom nadaje prawa dostępu zgodnie z parametrem tryb,
       przekazanym w formie symbolicznej, jak w chmod.  Jako punktu
       wyjścia używa `a=rw' (odczyt i zapis dozwolony dla wszystkich)
       minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku' w podręczniku
       fileutils(1).

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.