Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    mlabel - nadaj etykietę dysku MSDOS

SKŁADNIA

    mlabel [-vcs] napęd:[nowa_etykieta]

OPIS

    Polecenie mlabel nadaje etykietę dyskowi DOS. Jeśli istnieje etykieta
    dysku, to jest ona wyświetlana. Gdy nie podano nowej_etykiety ani opcji
    -c ani -s, użytkownik proszony jest o podanie nowej. W celu usunięcia
    istniejącej etykiety należy nacisnąć samo return w odpowiedzi i
    potwierdzić decyzję.

    Polecenie stara się utworzyć prawidłową etykietę. W przypadku podania
    nieprawidłowej etykiety, mlabel zmienia ją (i wyświetla nową etykietę,
    jeśli użyty jest tryb wyświetlania szczegółów). Tryb i reguły zmian są
    podobne do używanych przy kolizji nazw plików (patrz Kolizje nazw w
    mtools(1)).  mlabel zwraca 0 w przypadku powodzenia lub 1 w przypadku
    błędu.

OPCJE

    mlabel posiada następujące opcje:

    -c   Wymazuje istniejącą etykietę, bez pytania użytkownika.

    -s   Pokazuje istniejącą etykietę, bez pytania użytkownika.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
    sekcji  opisującej  konwersję dokumentacji do mtools(1). Tam też
    znajdziesz notę prawną dotyczącą rozpowszechniania, modyfikacji i
    tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools