Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       mmount - zamontuj (dołącz) dysk MSDOS

SKŁADNIA

       mmount napdDOS [argumenty_montowania]

OPIS

       Polecenie  mmount  służy  do  montowania (dołączania) dysków DOSu. Jest
       dostępne wyłącznie w Linuksie i przydaje się  tylko  wtedy,  gdy  jądro
       systemu pozwala na konfigurację geometrii dysku.

       mmount  odczytuje  sektor startowy (boot-sector) dysku DOS, konfiguruje
       jego    geometrię    i    ostatecznie    montuje     go     przesyłając
       argumenty_montowania  do  polecenia  mount. Jeśli nie podano argumentów
       montowania, używana jest nazwa urządzenia.  Dyski  zabezpieczone  przed
       zapisem są automatycznie montowane w trybie read-only.

UWAGI

       Niniejsza,  polska wersja dokumentacji, powstała jako tłumaczenie pliku
       Texinfo pakietu  mtools  wersji  3.9.6.  W  stosunku  do  automatycznie
       generowanej  z  Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunięcia
       sekcji  opisującej  konwersję  dokumentacji  do  mtools(1).   Tam   też
       znajdziesz  notę  prawną  dotyczącą  rozpowszechniania,  modyfikacji  i
       tłumaczenia dokumentacji pakietu mtools