Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

   more - filtrowa przeglądarka plików dla CRT

STRESZCZENIE

   more [-dlfpcsu] [-num] [+/ wzór] [+ numlinii] [plik...]

OPIS

   More jest filtrem służącym do przeglądania tekstu strona po stronie,
   jeden ekran na raz. Bieżąca wersja jest szczególnie prymitywna.
   Użytkownicy powinni zdać sobie sprawę że less(1) dostarcza emulacji
   more(1) wraz z licznymi ulepszeniami.

OPCJE

   Opcje linii komend podano poniżej. Opcje pobierane są także ze zmiennej
   środowiskowej MORE (upewnij się że poprzedziłeś je myślnikiem (``-'')),
   ale opcje linii komend mogą je unieważnić.

   -num Opcja ta określa liczbę całkowitą będącą rozmiarem ekranu (w
      liniach).

   -d  more zachęci użytkownika komunikatem "[Press space to continue, 'q'
      to quit.]" i wyświetli "[Press 'h' for instructions.]" zamiast
      wysyłać znak dzwonka, kiedy naciśnięto nieprawidłowy klawisz.

   -l  more zwykle traktuje ^L (koniec strony) jako znak specjalny, i
      będzie pauzować po każdej linii która zawiera koniec strony. Opcja
      -l zakazuje takiego zachowania.

   -f  Powoduje że more liczy linie ekranu zamiast logicznych (tj. długie
      linie nie są zawijane).

   -p  Nie przewijaj ekranu. Zamiast tego wyczyść cały ekran i potem
      wyświetlaj tekst.

   -c  Nie przewijaj ekranu. Zamiast tego, narysuj każdy ekran od
      początku, czyszcząc resztę każdej linii w momencie jej
      wyświetlania.

   -s  Ściśnij wielokrotne puste linie w jedną.

   -u  Zabroń podkreślania.

   +/  Opcja +/ określa łańcuch który należy przeszukać zanim zostanie
      wyświetlony każdy z plików.

   +num Zacznij od linii numer num.

KOMENDY

   Interaktywne komendy dla more oparte są na vi(1). Niektóre komendy mogą
   być poprzedzone liczbą dziesiętną, zwaną k w opisach poniżej. W
   poniższych opisach, ^X oznacza Control-X.

   h lub ?   Pomoc: wyświetl podsumowanie tych komend. Jeśli zapomnisz
         wszystkich innych komend, pamiętaj o tej.

   SPACJA   Wyświetl poprzednie k linii tekstu. Domyślnie bieżący
         rozmiar ekranu.

   z      Wyświetl następne k linii tekstu. Domyślnie bieżący rozmiar
         ekranu. Argument staje się nową wartością domyślną.

   RETURN   Wyświetl następne k linii tekstu. Domyślnie jedną. Argument
         staje się nową wartością domyślną.

   d lub ^D  Przewiń o k linii. Domyślnie bieżący rozmiar przewijania,
         początkowo 11. Argument staje się nową wartością domyślną.

   q lub Q lub INTERRUPT [to co stty oznacza przez intr - GSN]
         Wyjdź.

   s      Przeskocz k linii tekstu w przód. Domyślnie jedną.

   f      Przeskocz k ekranów tekstu w przód. Domyślnie jeden.

   b lub ^B  Przeskocz k ekranów tekstu w tył. Domyślnie jeden.

   '      Idź do miejsca rozpoczęcia poprzedniego wyszukiwania.

   =      Wyświetl bieżący numer linii.

   /wzr    Poszukaj k-tego wystąpienia wyrażenia regularnego. Domyślnie
         pierwszego.

   n      Poszukaj k-tego wystąpienia poprzedniego wyrażenia
         regularnego. Domyślnie pierwszego.

   !<cmd> lub :!<cmd>
         Wykonaj <cmd> w podpowłoce.

   v      Uruchom /usr/bin/vi od bieżącej linii.

   ^L     Odśwież ekran.

   :n     Idź do k-tego następnego pliku. Domyślnie pierwszego
         następnego.

   :p     Idź do k-tego poprzedniego pliku. Domyślnie pierwszego
         poprzedniego.

   :f     Wyświetl bieżącą nazwę pliku i numer linii.

   .      Powtórz poprzednią komendę.

ŚRODOWISKO

   more wykorzystuje następujące zmienne środowiskowe, jeśli istnieją:

   MORE    Zmienną tą można ustawić na ulubione opcje dla more.

   SHELL    Bieżąca używana powłoka (normalnie ustawiana przez powłokę w
         czasie logowania).

   TERM    Określa typ terminala, używany przez more do pobrania
         charakterystyk terminala koniecznych do manipulowania
         ekranem.

PATRZ TAKŻE

   vi(1) less(1)

AUTORZY

   Eric Shienbrood, UC Berkeley
   Zmodyfikowany przez Geoffa Pecka z UCB, który dodał podkreślenia i
   pojedyncze odstępy liniowe.
   Zmodyfikowany przez Johna Foderaro z UCB, który dodał -c i zmienną
   środowiskową MORE.

HISTORY

   Komenda more pojawiła się w 3.0BSD. Ta manpage dokumentuje wersję 5.19
   more (Berkeley 29 VI 88), która jest obecnie używana w środowisku
   Linuksowym. Dokumentacja została stworzona z użyciem kilku innych wersji
   manpage, oraz szczegółowej inspekcji kodu źródłowego.