Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    lpbanner - tekstowa strona nagłówkowa
    pclbanner - strona nagłówkowa w formacie pcl
    psbanner - strona nagłówkowa w formacie PostScript

SKŁADNIA

    lpbanner [-l length] [-w width] [-P printer]
         [-L bannername] [-n loginname] [-h host]
         [-J jobtitle] [-C class] [-?option args] [all]

OPIS

    Program lpbanner służy do wydruku prostej strony nagłówkowej na
    drukarce o stałej szerokości znaków, pclbanner tworzy nagłówek PCL, zaś
    psbanner tworzy nagłówek w formacie PostScript. Całość informacji,
    jaka ma zostać wydrukowana jest przesyłana przy pomocy argumentów
    wiersza poleceń.  Dla zachowania zgodności z szacownymi programami
    kolejkowania wydruku, czyta wiersz formularzowy ze  standardowego
    wejścia, ale ignoruje tę informację.

OPCJE

    -w width
      Szerokość strony w znakach (domyślnie 132).

    -l length
      Długość strony w wierszach (domyślnie 60).

    -P printer
      Kolejka drukarki dla wydruku nagłówka.

    -L bannername
      Nazwa używana w nagłówku jako nazwa główna.

    -n loginname
      Nazwa używana w nagłówku jako nazwa zgłoszeniowa użytkownika
      (login name).

    -h host
      Nazwa używana w nagłówku jako nazwa hosta.

    -J jobtitle
      Łańcuch używany w nagłówku jako główny tytuł.

    -C class
      Łańcuch używany w nagłówku jako klasa.

    -? value
      Inne opcje i argumenty zapewniane przez LPRng są ignorowane.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści.  Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.