Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    pinky - odchudzony finger, podaje informację o użytkownikach

SKŁADNIA

    pinky [opcja...] [uytkownik...]

OPIS

    pinky jest odchudzonym programem typu finger. Wypisuje informację o
    zadanych użytkownikach. Jeśli nie zostały podane żadne argumenty,
    pinky wypisze informacje o każdym użytkowniku zalogowanym w danej
    chwili w systemie.

    Każdy z wypisywanych wierszy zawiera: nazwę zgłoszeniową użytkownika
    (login name), jego pełną nazwę, terminal, na którym pracuje, czas
    bezczynności (iddle), czas zalogowania się i nazwę hosta.  Czas
    bezczynności podawany jest w godzinach i minutach, chyba że przekroczy
    dobę, wówczas w pełnych dniach. Czas zalogowania wyświetlany jest w
    postaci standardowej, zwracanej przez funkcję ctime(3).

    Przy długim formacie wyświetlania informacja o każdym z użytkowników
    umieszczana jest w kilku wierszach i poza nazwą zgłoszeniową i pełną
    obejmuje również: powłokę i katalog domowy użytkownika oraz zawartości
    plików .project i .plan z katalogu domowego.

OPCJE

    -l   Wyświetlanie w długim formacie.

    -b   Pomija informację o powłoce i katalogu domowym użytkownika.
       Używana w długim formacie.

    -h   Pomija  wyświetlanie zawartości pliku .project użytkownika.
       Używana w długim formacie.

    -p   Pomija wyświetlanie zawartości pliku .plan użytkownika. Używana
       w długim formacie.

    -s   Wyświetlanie w formacie krótkim. Jest to opcja domyślna.

    -f   Pomija wiersz z nagłówkami kolumn, stosowana przy formacie
       krótkim.

    -w   Pomija pełną nazwę użytkownika, stosowana przy formacie krótkim.

    -i   Pomija pełną nazwę użytkownika i nazwę zdalnego hosta, stosowana
       przy formacie krótkim.

    -q   Pomija pełną nazwę użytkownika, nazwę zdalnego hosta i czas
       bezczynności, stosowana przy formacie krótkim.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGODNOŚĆ

    pinky nie obsługuje jeszcze używanej przez program finger opcji -m,
    służącej  do  wyłączania poszukiwań podanych jako argumenty nazw
    użytkowników również w polu pełnej, prawdziwej nazwy. Wyszukiwanie tych
    ciągów odbywa się zarówno wśród nazw zgłoszeniowych jak i pełnych.

    Nie  jest  także obsługiwana notacja użytkownik@host, służąca do
    poszukiwania użytkowników na odległym systemie.

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), passwd(1), w(1), who(1),