Provided by: po4a_0.23-1_all bug

NAZWA

    po4a-normalize - normalizuje plik dokumentacji, przepuszczając go przez
    po4a i zapisując z powrotem

SKŁADNIA

    po4a-normalize -f <fmt> <master.doc>

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Skrypt "po4a-normalize" jest narzędziem przydatnym do debugowania,
    używanym, aby mieć pewność, że po4a nie zmieni dokumentu tam, gdzie nie
    powinien go zmienić. Używaj tylko podczas tworzenia nowego modułu lub
    gdy masz wątpliwości, co do poprawności działania narzędzi po4a.

    Wygenerowany dokument zostanie zapisany do pliku po4a-normalize.output,
    a wygenerowany plik po będzie zapisany do po4a-normalize.po. Nie ma
    sposobu, by to zmienić ;)

OPCJE

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna
      być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych
      opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego
      modułu.

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.

    -f, --format
      Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych
      formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-gettextize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002, 2003, 2004 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).