Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    rm - usuwa pliki

SKŁADNIA

    rm [opcja]... plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo rm
    lub
       info rm.

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie rm w wersji GNU.

    rm usuwa każdy podany plik. Domyślnie nie usuwa katalogów.

    Jeśli pliki jest niezapisywalny, standardowym wejściem jest terminal, a
    nie podano opcji -f ani --force lub  *podano*  opcję  -i  lub
    --interactive, to rm pyta użytkownika czy usunąć plik. Jeśli odpowiedź
    nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany.

    GNU rm, podobnie jak każdy inny program, który używa funkcji getopt do
    rozbioru swoich argumentów, pozwala na używanie opcji -- do wskazania,
    że wszystkie następne argumenty nie są opcjami. Aby skasować plik o
    nazwie -f w bieżącym katalogu, można wpisać albo
       rm -- -f
    albo
       rm ./-f
    Stosowanie przez uniksowy program rm pojedynczego znaku - do tego
    samego celu pochodzi sprzed rozwoju standardowej składni getopt.

  OPCJE
    -d, --directory
       Usuwa katalogi za pomocą `unlink' zamiast użycia `rmdir' i nie
       wymaga by katalogi były puste przed próbą skasowania. Działa to
       tylko jeśli mamy odpowiednie uprawnienia a system obsługuje
       `unlink' w odniesieniu do katalogów. Ponieważ kasowanie w ten
       sposób katalogów powoduje, że wszystkie pliki w skasowanym
       katalogu nie posiadają przypisań, rozsądnie jest użyć fsck na
       systemie plików po dokonaniu takiej operacji.

    -f, --force
       Ignoruje nieistniejące pliki i nigdy nie pyta użytkownika.
       Ignoruje uprzednią opcję --interactive (-i).

    -i, --interactive
       Dla każdego z plików prosi o potwierdzenie usunięcia. Jeśli
       odpowiedź nie zaczyna się od `y' lub `Y', plik jest pomijany.
       Ignoruje uprzednią opcję --force (-f).

    -r, -R, --recursive
       Usuwanie rekurencyjne. Usuwane są także katalogi wraz z całą
       zawartością. Tej opcji należy używać bardzo ostrożnie.

    -v, --verbose
       Wypisuje nazwę każdego pliku przed usunięciem.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie, Richarda Stallmana i
    Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    rmdir(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.