Provided by: login_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    newgrp - zalogowanie do nowej grupy
    sg - wykonanie polecenia z innym ID grupy

SKŁADNIA

    newgrp [-] [grupa]
    sg [-] [grupa [[-c] polecenie]]

OPIS

    newgrp służy do zmiany bieżącego identyfikatora grupy (GID) podczas
    sesji. W przypadku podania opcji - środowisko użytkownika zostanie
    ponownie zainicjowane, tak jak wówczas, gdy użytkownik się loguje.
    Jeżeli opcja - nie zostanie użyta, to bieżące środowisko, łącznie z
    bieżącym katalogiem roboczym, pozostaje niezmienione.

    newgrp zmienia bieżący rzeczywisty identyfikator grupy na identyfikator
    podanej grupy lub, jeśli nie podano nazwy grupy, na identyfikator grupy
    domyślnej, wyszczególnionej w /etc/passwd. Jeżeli grupa posiada hasło,
    zaś użytkownik nie ma hasła bądź nie jest jej członkiem, to zostanie
    poproszony  o podanie hasła. Jeżeli hasło grupy jest puste zaś
    użytkownik nie jest jej członkiem, to efektem będzie odmowa dostępu.

    Polecenie sg działa podobnie do newgrp, z tym że można mu podać
    polecenie. Podane polecenie zostanie wykonane przy użyciu powłoki
    /bin/sh. W przypadku większości powłok, z których sg może zostać
    uruchomione, polecenie składające się z wielu słów należy umieścić w
    cudzysłowach. Inna różnica pomiędzy newgrp a sg polega na tym, że
    niektóre powłoki traktują newgrp w sposób specjalny, zastępując siebie
    przez nową kopię powłoki, którą tworzy newgrp. Nie zdarza się to w
    przypadku sg, więc po zakończeniu sg użytkownik powraca do swego
    poprzedniego identyfikatora grupy.

PLIKI

    /etc/passwd  - informacja o kontach użytkowników
    /etc/group   - informacja o grupach

ZOBACZ TAKŻE

    id(1), login(1), su(1)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>

                                   NEWGRP(1)