Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

       sleep - pauzuj przez podany czas

SKŁADNIA

       sleep [--help] [--version] liczba[smhd]...

OPIS

       Ta strona podręcznika opisuje polecenie sleep w wersji GNU.

       sleep  pauzuje  przez podany czas, podany jako suma wartości argumentów
       wiersza poleceń. Każdy argument jest liczbą, za którą  stoi  opcjonalna
       jednostka (domyślną są sekundy). Jednostki to:

       s      sekundy

       m      minuty

       h      godziny (hours)

       d      dni

OPCJE

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy pracę.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO  warranty;  not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

       sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narzędzi
       powłokowych GNU wersji 2.0.