Provided by: sms-pl_1.9.2m-3_i386 bug

NAZWA

    sms - wysyła wiadomości SMS do abonentów polskich operatorów GSM.

SKŁADNIA

    sms [ opcje ] numer [ wiadomość ]

OPIS

    sms służy do wysyłania krótkich wiadomości (SMS) na telefony GSM w
    sieciach polskich operatorów. Program ten "udaje" przeglądarkę i
    korzysta z bramek WWW tych operatorów.

OPCJE

    --split N
       Dzieli długie wiadomości na N części.

    --czat Wysyła wiadomość przez bramkę Idea.czat. Wymaga wcześniejszego
       podania loginu i hasła w pliku .smsrc.

    --dlogin login
       Login, na ktory ma byc wyslany sms w usludze Idea.czat

    --1rstwap
       Wysyła  wiadomość  przez  bramkę  www.1rstwap.com.  Wymaga
       wcześniejszego podania loginu i hasła w pliku .smsrc.

    --plusmail
       SMS do PlusGSM jest wysyłany mailem, a nie przez bramkę WWW.

    --mplusa
       SMS  jest  wysylany  bramka  www.miastoplusa.pl.  Wymaga
       wcześniejszego podania loginu i hasła w pliku .smsrc.

    --eranet
       SMS do Ery jest wysyłany mailem (Eranet), a nie przez bramkę
       WWW.

    --mbox SMS jest wysylany bramka z portalu www.idea.pl

    --nike Wysyła wiadomości używając bramki nikewoman.com. (Idea, Era).

    --cfg plik
       Nazwa pliku konfiguracyjnego do wykorzystania

    --check
       Sprawdza czy na stronie programu jest dostepna nowa wersja

    --from adres
       Ustawia adres mailowy nadawcy (dla PlusGSM oraz Idea)

    --ip adres
       Ustawia adres IP, z którego będą wysyłane SMSy

    --quiet
       Powoduje, że nie są wypisywane żadne komunikaty.

    --no-error
       Zawsze zwraca kod wyjscia 0.

    --sign podpis
       Ustawia podpis SMSa (domyślnie pusty)

    --thanksto
       Wyświetla listę osób, które poświęciły swój czas i wiedzę na
       rozwój programu.

    numer Numer telefonu, podany bez kodu kraju. Przykład: 602123456 lub
       501123456. Zamiast numeru można też podać nazwę z książki
       adresowej - patrz smsaddr(1).

    wiadomość
       Tekst do wysłania. Jeśli nie podano wiadomości w linii poleceń,
       to zostanie ona odczytana ze standardowego wejścia.

AUTOR

    Mikolaj Rydzewski <miki@ceti.pl>

PATRZ TEŻ

    smsaddr(1), smsrc(5).

                 18 lipca 2004             SMS(1)