Provided by: login_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    su  -  zmiana  identyfikatora  użytkownika  lub  uzyskanie  praw
    superużytkownika

SKŁADNIA

    su [-] [nazwa_uytkownika [argumenty]]

OPIS

    su służy do stawania się innym użytkownikiem w trakcie własnej sesji.
    Wywołanie bez nazwy użytkownika, domyślnie oznacza dla su próbę stania
    się superużytkownikiem. Opcjonalnym argumentem - można posłużyć się do
    zasymulowania rzeczywistego rozpoczynania sesji pracy. Pozwala to na
    utworzenie środowiska użytkownika. podobnego do tego, jakie występuje
    przy bezpośrednim zgłoszeniu użytkownika w systemie.

    Po nazwie użytkownika mogą wystąpić dodatkowe argumenty. Zostaną one
    dostarczone powłoce zgłoszeniowej  użytkownika.  W  szczególności,
    argument -c spowoduje, że następny argument zostanie potraktowany jak
    polecenie przez większość interpretatorów poleceń. Polecenie zostanie
    wykonane  przez  powłokę wymienioną w /etc/passwd dla docelowego
    użytkownika.

    Użytkownik pytany jest o odpowiednie hasło, jeśli takowe istnieje.
    Nieprawidłowe hasło spowoduje wypisanie komunikatu o błędzie. Wszystkie
    próby, udane i nieudane, są rejestrowane do celów wykrywania nadużyć w
    systemie.

    Nowej powłoce przekazywane jest bieżące środowisko. Wartość $PATH dla
    zwykłych użytkowników ustawiana jest na /bin:/usr/bin,  zaś  dla
    superużytkownika na /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin.  Można to zmienić
    przy pomocy definicji ENV_PATH i ENV_SUPATH  w  /etc/login.defs.
    Logowanie do podsystemu jest wykazywane przez obecność "*" jako
    pierwszego znaku powłoki zgłoszeniowej. Podany katalog domowy zostanie
    potraktowany jako katalog główny nowego systemu plików, do którego
    użytkownik się zaloguje.

PRZESTROGI

    Niniejsza wersja su posiada wiele opcji kompilacji, z których tylko
    część będzie mieć zastosowanie w danej instalacji.

PLIKI

    /etc/passwd  - informacje o kontach użytkowników
    /etc/shadow  - zakodowane hasła i informacje o ich ważności

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), sh(1), login.defs(5), suauth(5)

AUTOR

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>

                                     SU(1)