Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    tbl - formatuj tabele dla troff

SKŁADNIA

    tbl [-Cv] [pliki...]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje wersję GNU polecenia tbl, będącego
    częścią systemu formatowania dokumentów groff.

    tbl kompiluje opisy tabel osadzone w plikach wejściowych troff na
    komendy rozumiane przez troff. Normalnie powinno być wywoływane przy
    pomocy opcji -t programu groff. Jest ono wysoce zgodne z Unixowym tbl.
    Wyjście tworzone przez GNU tbl nie może być przetwarzane Uniksowym
    troff; musi być przetwarzane przy pomocy GNU troff. Jeśli nie podano
    plików w wierszu poleceń, to czytane będzie standardowe wejście. Nazwa
    pliku - spowoduje, że będzie czytane standardowe wyjście.

OPCJE

    -C   Rozpoznawaj .TS i .TE nawet jeśli występuje po nich znak różny
       od spacji lub nowej linii.

    -v   Pokaż numer wersji.

UŻYTKOWANIE

    Opisano tu tylko różnice pomiędzy GNU tbl a Uniksowym tbl.

    Normalnie tbl usiłuje uniknąć niepożądanych przerw w tabeli posługując
    się w tym celu "dywersje" (diversions). Może to czasem źle współdziałać
    z makrami pakietów, które same wykorzystują dywersje, na przykład, gdy
    używane są stopki.  Opcja nokeep zakazuje tbl prób zapobiegania
    przełamaniom tą metodą.

    Opcja decimalpoint określa jaki znak, zamiast domyślnej kropki, ma być
    rozpoznawany jako separator miejsc dziesiętnych. Pobiera ona argument
    w nawiasach; musi on być pojedynczym znakiem, tak jak dla opcji tab.

    Po modyfikatorze formatu f może wystąpić dowolnej długości nazwa fontu
    umieszczona w nawiasach.

    Istnieje modyfikator formatu d, który oznacza, że łączona w pionie
    pozycja powinna być wyrównana do dołu swego zakresu.

    Nie istnieje żadne ograniczenie liczby kolumn w tabeli ani liczby
    bloków tekstu.  Do wyznaczania szerokości kolumn uwzględniane są
    wszystkie wiersze tabeli, nie zaś tylko pierwszych 200. Wiersze
    kontynuacji tabeli (.T&) nie są ograniczone do pierwszych 200 wierszy.

    Pozycje numeryczne i alfabetyczne mogą pojawić się w tej samej
    kolumnie.

    Pozycje numeryczne i alfabetyczne mogą być łączone w poziomie.

    tbl używa nazw rejestrów, łańcuchów, makr i dywersji rozpoczynających
    się od 3. Posługując się tbl powinieneś unikać nazw rozpoczynających
    się od 3.

BŁĘDY

    Powinieneś używać .TS H/.TH w połączeniu z pakietem makr pomocniczych
    dla wszystkich wielostronnicowych tabel z obramowaniem. Jeśli nie ma
    nagłówka, który chciałbyś widzieć na górze każdej strony tabeli, umieść
    wiersz  .TH  bezpośrednio  po  sekcji  formatu.  Nie  umieszczaj
    wielostronnicowych tabel wewnątrz makr keep/release ani nie zmieniaj
    ich kierunku w jakikolwiek inny sposób.

    Blok tekstu wewnątrz tabeli musi dać się zmieścić na jednej stronie.

    Nie można używać żądania bp do wymuszenia złamania strony w tabeli
    wielostronnicowej. Zamiast tego, zdefiniuj BP jak poniżej

       .de BP
       .ie '\\n(.z'' .bp \\$1
       .el \!.BP \\$1
       ..

    i posłuż się BP zamiast bp.

    Posługiwanie się \A bezpośrednio w tabeli w celu uzyskania przedrostków
    specjalnych (zobacz troff (1)) nie zadziała.  Jest to zachowanie
    prawidłowe: \A jest przedrostkiem nieinterpretowanym.  By uzyskać
    przedrostki specjalne użyj prawdziwego przedrostka, albo posługując się
    control A albo tak:

       .ds a \a
       .TS
       tab(;);
       lw(1i) l.
       A\*a;B
       .TE

ZOBACZ TAKŻE

    groff(1), troff(1).