Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    uname - wyświetla informację o systemie

SKŁADNIA

    uname [OPCJA]...

OPIS

    Wyświetlenie informacji o systemie. Bez opcji działa jak z -s.

    -a, --all
       wyświetlenie wszystkich informacji w tej kolejności:

    -s, --kernel-name
       wyświetlenie nazwy jądra systemu operacyjnego

    -n, --nodename
       wyświetlenie sieciowej nazwy systemu

    -r, --kernel-release
       wyświetlenie numeru edycji jądra systemu

    -v, --kernel-version
       wyświetlenie wersji jądra systemu

    -m, --machine
       wyświetlenie architektury komputera

    -o, --operating-system
       wyświetlenie nazwy systemu operacyjnego

    --help wyświetlenie tego opisu i zakończenie

    --version
       wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

AUTOR

    Napisany przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Raporty o błędach wysyłaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
    Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji,  w  tym  również  gwarancji
    PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna dokumentacja dla programu uname jest utrzymywana jako podręcznik
    Texinfo. Jeśli programy info oraz uname są właściwie zainstalowane,
    polecenie

       info uname

    powinno udostępnić kompletny podręcznik.