Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    uniq - usuń powtarzające się linie z posortowanego pliku

SKŁADNIA

    uniq [-cdiuwD] [-liczba] [+liczba] [-f liczba]
       [-s liczba] [-w liczba] [--count] [--ignore-case]
       [--repeated] [--all-repeated] [--unique]
       [--skip-fields=liczba] [--skip-chars=liczba]
       [--check-chars=liczba] [--help] [--version]
       [plikwej] [plikwyj]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo uniq
    lub
       info uniq.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie uniq w wersji GNU.

    uniq wypisuje unikatowe linie sortowanego pliku, tj. odrzucając z
    kolejnych identycznych wszystkie linie poza jedną. Może on opcjonalnie
    pokazywać tylko linie, które pojawiają się tylko raz, bądź linie które
    pojawiają się więcej niż raz.  uniq wymaga posortowanego wejścia,
    ponieważ porównuje tylko linie sąsiadujące ze sobą. Jeśli nie jest
    posortowane, można zamiast uniq użyć 'sort -u'.

    Jeśli plik wynikowy nie jest podany, uniq pisze na standardowe wyjście.
    Jeśli plik wejściowy nie jest podany, czyta on ze standardowego
    wejścia.

OPCJE

    +liczba, -s, --skip-chars=liczba
       W tej opcji, liczba to liczba całkowita reprezentująca liczbę
       znaków,  które  należy  przeskoczyć  zanim  rozpocznie się
       sprawdzanie unikatowości.  Pierwsze liczba znaków, a także
       jakiekolwiek znaki puste znalezione zanim osiągnięto liczba
       znaków, są przeskakiwane i niewliczane.  Jeśli użyto zarówno
       przeskakiwania pól jak i znaków, pola są przeskakiwane w
       pierwszej kolejności.

    -liczba, -f, --skip-fields=liczba
       W tej opcji, liczba to liczba całkowita reprezentująca liczbę
       pól, które należy przeskoczyć zanim rozpocznie się sprawdzanie
       unikatowości. Pierwsze liczba pól, a także jakiekolwiek znaki
       puste znalezione zanim osiągnięto liczba pól, są przeskakiwane i
       niewliczane. Pola definiowane są jako łańcuchy znaków nie
       będących  spacjami  ani tabulacjami, rozdzielone od siebie
       spacjami lub tabulacjami.

    -c, --count
       Wypisuje razem z linią ile razy się ona powtórzyła.

    -d, --repeated
       Wypisuje tylko linie powtarzające się.

    -D, --all-repeated
       Wypisuje wszystkie linie powtarzające się i  tylko  linie
       powtarzające się. Opcja ta przydatna jest głównie w połączeniu
       z innymi np. do ignorowania wielkości liter lub porównywania
       tylko wybranych pól. Jest to rozszerzenie GNU.

    -i, --ignore-case
       Podczas porównywania linii ignoruje różnice pomiędzy małymi a
       dużymi literami.

    -u, --unique
       Wypisuje tylko linie unikatowe.

    -w, --check-chars=liczba
       Określa ilość znaków, które należy porównywać w liniach, po
       przeskoczeniu wszystkich wskazanych pól i znaków. Normalnie
       porównywana jest cała reszta linii.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sort(1), comm(1), ptx(1), tsort(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.