Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    users - drukuj nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na hoście

SKŁADNIA

    users [plik]
    users [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie users w wersji GNU.

    users  wypisuje  w  pojedynczej linii, oddzieloną spacjami listę
    użytkowników, którzy są obecnie zalogowani na bieżącym hoście.  Każda
    nazwa użytkownika odpowiada sesji loginowej, więc jeśli użytkownik ma
    ich więcej, to jego nazwa pojawi się tyle samo razy.  Bez argumentów,
    users wyciąga dane z pliku /etc/utmp. Jeśli podano argument - nazwę
    pliku, to users posłuży się danymi z tegoż pliku. Częstym wyborem jest
    /etc/wtmp.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    who(1), id(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.