Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    vimdiff - edytuje dwie lub trzy wersje pliku w vimie i pokazuje różnice

SKŁADNIA

    vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3]

    gvimdiff

OPIS

    vimdiff uruchamia vima na dwóch (lub trzech) plikach, każdy w swoim
    oknie.  Zaznaczone są różnice pomiędzy plikami. Pozwala to w łatwy
    sposób przejrzeć zmiany w plikach oraz przenieść zmiany z jednej wersji
    do innej wersji tego samego pliku.

    Zobacz vim(1) po informacje na temat vima.

    Jeżeli  program  został  uruchomiony  jako gvimdiff, to zostanie
    uruchomiona wersja okienkowa, jeżeli jest dostępna.

    W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', co powoduje zaznaczanie
    różnic.
    Opcje 'wrap' i 'scrollbind' są ustawione, aby tekst ładnie wyglądał.
    Jest ustawiona opcja 'foldmethod' opcji "diff", co powoduje złożenie
    niezmienionych linii. 'foldcolumn' jest ustawione na dwa, co pozwala
    łatwo dostrzec złożenia oraz je otwierać i zamykać.

OPCJE

    Okna dzielone są w pionie, tak jakby podano argument "-O". Aby uzyskać
    pionowy podział, proszę użyć argumentu "-o".

    Wszystkie inne argumenty są opisane w vim(1).

ZOBACZ TAKŻE

    vim(1)

AUTOR

    Większość vima została napisana przez Brama Moolenaara, z dużą pomocą
    innych osób. Proszę przeczytać ":help credits" w vimie.

                 30 marca 2001           VIMDIFF(1)