Provided by: xine-ui_0.99.4-0ubuntu6_i386 bug

NAZWA

    xine-remote - małe narzędzie do łączenia się z serwerem zdalnej
    kontroli xine.

SKŁADNIA

    xine-remote [opcje]

OPIS

    Ta strona manuala opisuje w skrócie narzędzie xine-remote

    xine-remote może zastąpić surowe, telnetowe połączenie do serwera
    zdalnej kontroli xine. Używa on programów wspomagających readline
    (uzupełnianie, skróty vi/emacs, historia poleceń, etc...).  Domyślnie,
    próbuje on połączyć się lokalnie, używając domyślnego portu (patrz
    xine(1)).

OPCJE

    Program naśladuje składnię wiersza poleceń w stylu GNU, z długimi
    nazwami opcji zaczynającymi się od podwójnego myślnika (`-'). Skrót
    opcji zamieszczony jest poniżej

    -H, --host <nazwa_hosta>
       Próbuj połączyć do <nazwa_hosta>.

    -P, --port <port>
       Próbuj połączyć z hostem używając <port>.

    -c, --command <polecenie>
       Wyślij polecenie do serwera i zamknij połączenie.  Polecenie
       powinno znajdować się między apostrofami jeżeli zawiera spacje,
       lub znaki specjalne.

    -n, --noconnect
       Nie próbuj się połączyć przy starcie

    -v, --version
       Wyświetl wersję programu

    -h, --help
       Wyświetla skrót pomocy

POLECENIA

    Jest dostępnych kilka poleceń, które są używane do otwierania i
    zamykania połączeń:

    ?   Wyświetla dostępne polecenia (programu xine-remote + serwera
       jeśli połączenie jest ustanowione).

    version
       Wyświetla wersję.

    open <serwer[:port]>
       Otwiera połączenie do serwera. Można opcjonalnie podać port
       używając separatora (:).

    close Zamknij połączenie.

    quit  Zakończ xine-remote.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

    xine(1).

AUTHOR

    Ten  podręcznik  został  napisany  przez  Daniel  Caujolle-Bert
    <f1rmb@users.sourceforge.net> dla projektu xine.

TŁUMACZENIE

    Bartłomiej Muryn <_4ever_@irc.pl>