Provided by: ydpdict_0.66-1_i386 bug

NAZWA

    ydpdict - interfejs słowników Collinsa

SKŁADNIA

    ydpdict [ opcje ]

OPIS

    ydpdict jest korzystającym z biblioteki ncurses interfejsem służącym do
    obsługi  multimedialnych  słowników:  angielsko-polskiego,  polsko-
    angielskiego, niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego Collinsa.

    ydpdict szuka pliku konfiguracyjnego w następujących miejscach (czytany
    jest tylko pierwszy znaleziony plik):

    1)   ~/ydpdict.conf

    2)   ~/.ydpdictrc

    3)   /etc/ydpdict.conf

OPCJE

    -a [--ang]
       Uruchamia słownik angielsko-polski (domyślne).

    -p [--pol]
       Uruchamia słownik polsko-angielski.

    -o [--niem-pol]
       Uruchamia słownik niemiecko-polski.

    -d [--pol-niem]
       Uruchamia słownik polsko-niemiecki.

    -n [--nopl]
       Wyłącza wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych.

    -i [--iso]
       Wyświetla polskie literki w standardzie ISO-8859-2.

    -u [--unicode]
       Wyświetla polskie literki używając unikodu.

    -U [--unicodeset]
       Przełącza konsolę w tryb unikodu na czas działania.

    -f [--path=ŚCIEŻKA]
       Podaje ścieżkę do plików danych.

    -c [--cdpath=ŚCIEŻKA]
       Podaje ścieżkę do płyty CD.

    -P [--player=ŚCIEŻKA]
       Podaje ścieżkę do odtwarzacza plików WAV.

    -w [--word=SŁOWO]
       Uruchamia słownik i tłumaczy podane słowo.

    --version
       Wyświetla wersję programu.

    -h [--help]
       Wyświetla tekst pomocy.

AUTOR

    ydpdict został napisany przez Wojtka Kaniewskiego <wojtekka@irc.pl>.
    Najnowszą wersję można znaleźć pod adresem http://toxygen.net/ydpdict/

                1 grudnia 2004           YDPDICT(1)