Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    close - zamknięcie deskryptora pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int close(int fd);

OPIS

    close zamyka deskryptor pliku, tak że nie odnosi się on już później do
    żadnego pliku i może być użyty ponownie. Wszelkie blokady utrzymywane
    pliku, z którym deskryptor był związany, i których właścicielem był
    proces, zostają usunięte (niezależnie od deskryptora plików, którego
    użyto dla uzyskanie blokady).

    Jeśli fd jest ostatnią kopią deskryptora pewnego pliku, zasoby z nim
    związane zostają zwolnione; jeśli deskryptor był ostatnim odniesieniem
    do pliku, który usunięto za pomocą polecenia unlink(2), to plik jest
    kasowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    close zwraca zero po pomyślnym zakończeniu, a -1 gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem otwartego pliku.

    EINTR Funkcja close() została przerwana przez sygnał.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.  SVr4 dokumentuje dodatowy błąd
    ENOLINK.

UWAGI

    Niesprawdzanie wartości zwracanej przez close jest popularnym, lecz
    poważnym błędem w sztuce programowania. Może się zdarzyć, że przy
    kończącym close zostaną najpierw zgłoszone błędy wcześniejszej operacji
    write(2). Niesprawdzanie zwracanej podczas zamykania pliku wartości
    może prowadzić do niesygnalizowanej utraty danych. Jest to obserwowane
    zwłaszcza w przypadku NFS i quota dyskowych.

    Pomyślne zamknięcie nie gwarantuje, że dane zostaną pomyślnie zapisane
    na dysku, gdyż jądro opóźnia zapisy. Systemy plików nie maja zwyczaju
    opróżniania buforów przy zamykaniu strumienia. Jeśli istnieje potrzeba
    zapewnienia,  aby dane zostały zapisane fizycznie, należy używać
    fsync(2). (Zapis zależy w tym momencie od właściwości sprzętowych
    dysku.)

ZOBACZ TAKŻE

    open(2), fcntl(2), shutdown(2), unlink(2), fclose(3), fsync(2)

                 2001-12-13             CLOSE(2)