Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    create_module - tworzy wpis ładowalnego modułu

SKŁADNIA

    #include <linux/module.h>

    caddr_t create_module(const char *name, size_t size);

OPIS

    create_module próbuje utworzyć wpis ładowalnego modułu i zarezerwować
    pamięć jądra, której moduł będzie wymagał. Ta funkcja jest przeznaczona
    jedynie dla superużytkownika.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku sukcesu, zwraca adres z przestrzeni jądra, pod którym
    znajduje się moduł. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno .

BŁĘDY

    EPERM Użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    EEXIST Moduł o takiej nazwie już istnieje.

    EINVAL Żądany rozmiar jest zbyt mały, nawet na informacje z nagłówka
       modułu.

    ENOMEM Kernel nie mógł przydzielić dostatecznie dużego, ciągłego bloku
       pamięci by pomieścić moduł.

    EFAULT name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

    init_module(2), delete_module(2), query_module(2).