Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    delete_module - usuwa wpis ładowalnego modułu.

SKŁADNIA

    #include <linux/module.h>

    int delete_module(const char *name);

OPIS

    delete_module próbuje usunąć wpis nieużywanego ładowalnego modułu.
    Jeśli name jest równe NULL, to zostaną usunięte wszystkie nieużywane
    moduły  zaznaczone  jako usuwalne automatycznie. Tę funkcję może
    wywoływać tylko superużytkownik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i
    odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    EPERM Użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    ENOENT Nie istnieje moduł o tej nazwie.

    EINVAL name był pustym ciągiem znaków.

    EBUSY Moduł jest używany.

    EFAULT name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

    create_module(2), init_module(2), query_module(2).