Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    getuid, geteuid - pobranie tożsamości użytkownika

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>

    uid_t getuid(void);
    uid_t geteuid(void);

OPIS

    getuid zwraca rzeczywisty ID użytkownika dla aktualnego procesu.

    geteuid zwraca efektywny ID użytkownika dla aktualnego procesu.

    Rzeczywisty ID odpowiada ID dla procesu wywołującego. Efektywny ID
    odpowiada bitowi set UID dla uruchomionego pliku.

BŁĘDY

    Te funkcje zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

    POSIX, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKŻE

    setreuid(2), setuid(2)