Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int gethostname(char *name, size_t len);
    int sethostname(const char *name, size_t len);

OPIS

    Funkcje te służą do zmiany nazwy hosta obecnego procesora. Funkcja
    gethostname() zwraca w tablicy name o długości len bajtów zakończoną
    znakiem NUL nazwę hosta (ustawioną uprzednio przez sethostname()). W
    przypadku, gdy zakończona znakiem NUL nazwa hosta się nie mieści, nie
    jest zwracany błąd ale nazwa hosta jest obcinana. Nie jest określone,
    czy obcięta nazwa hosta będzie zakończona znakiem NUL.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane jest errno .

BŁĘDY

    EINVAL len jest ujemne, lub dla sethostname, len jest większe od
       maksymalnej dozwolonej wartości, lub  dla  gethostname  na
       Linuksie/i386 len jest mniejsze niż właściwy rozmiar. (W tym
       ostatnim przypadku glibc 2.1 zwraca ENAMETOOLONG.)

    EPERM Dla sethostname, wywołujący nie był superużytkownikiem.

    EFAULT name jest nieprawidłowym adresem.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD).  POSIX
    1003.1-2001 definiuje gethostname ale nie sethostname.

USTERKI

    Dla wielu kombinacji jąder Linuksa / libc gethostname zwraca błąd
    zamiast zwrócić obciętą nazwę hosta.

UWAGI

    SUSv2 gwarantuje, że `nazwy hostów są ograniczone do 255 bajtów'.
    POSIX 1003.1-2001 gwarantuje, że `nazwy hostów (bez kończącego NUL) są
    ograniczone do HOST_NAME_MAX bajtów'.

ZOBACZ TAKŻE

    getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2)