Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    getpagesize - pobranie rozmiaru strony pamięci

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int getpagesize(void);

OPIS

    Funkcja getpagesize() zwraca ilość bajtów w stronie, przy czym "strona"
    jest to pojęcie takie, jak używane w opisie mmap(2), gdzie jednostką
    mapowanie plików jest strona pamięci.

    Rozmiar tego rodzaju stron, które są używane przez mmap można znaleźć
    za pomocą

       #include <unistd.h>
       long sz = sysconf(_SC_PAGESIZE);

    (gdzie niektóre systemy dopuszczają również synonim _SC_PAGE_SIZE dla
    _SC_PAGESIZE), lub

       #include <unistd.h>
       int sz = getpagesize();

HISTORIA

    Ta funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD, SUSv2. W SUSv2 funkcja getpagesize() jest oznaczona jako
    "pozostałość" ("legacy"), a w POSIX 1003.1-2001 została pominięta. HPUX
    nie zawiera tej funkcji.

UWAGI

    Obecność getpagesize() jako funkcji systemowej Linuksa zależy od
    architektury. Jeśli istnieje, zwraca symbol jądra PAGE_SIZE, który
    zależy od architektury i modelu maszyny. W ogólności, aby mieć jedną
    dystrybucję binarną dla każdej architektury, używa się binariów, które
    są zależne od architektury, ale nie od modelu maszyny. Oznacza to, że
    program użytkownika nie powinien określać PAGE_SIZE podczas kompilacji
    na podstawie plików nagłówkowych, a używać bieżącej funkcji systemowej,
    co najmniej dla tych architektur (np. sun4), dla których istnieje
    zależność PAGE_SIZE od modelu maszyny. W tym miejscu libc4, libc5 i
    glibc 2.0 zawodzą, gdyż ich getpagesize() zwraca wartość wyliczoną
    statycznie, a nie korzysta funkcji systemowej. Wszystko jest OK w
    glibc 2.1.

ZOBACZ TAKŻE

    mmap(2), sysconf(3)