Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    getpeername - pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>

    int getpeername(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen);

OPIS

    getpeername  zwraca nazwę drugiej strony równorzędnego połączenia
    odbywającego się poprzez gniazdo s.  Parametr namelen powinien być
    zainicjalizowany tak, aby podawać rozmiar obszaru wskazywanego przez
    name. Po zakończeniu, będzie on zawierać rzeczywisty rozmiar zwróconej
    nazwy (w bajtach). Nazwa jest obcinana, jeśli zadany bufor jest zbyt
    mały.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF Argument s nie jest prawidłowym deskryptorem.

    ENOTSOCK
       Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.

    ENOTCONN
       Gniazdo nie jest podłączone.

    ENOBUFS
       Brakło zasobów w systemie do wykonania tej operacji.

    EFAULT Parametr name wskazuje na obszar pamięci nie będący dozwoloną
       przestrzenią adresową procesu.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getpeername pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD).

UWAGA

    Trzeci argument getpeername jest w rzeczywistości typu `int *' (i tak
    jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło
    jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sostał jeszcze
    przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również socklen_t.
    Zobacz także accept(2).

ZOBACZ TAKŻE

    accept(2), bind(2), getsockname(2)