Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    idle - powoduje pracę jałową (bezczynność) procesu 0

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int idle(void);

OPIS

    idle jest wewnętrzną funkcją systemową, używaną podczas startu systemu.
    Zaznacza ona strony procesu jako podlegające wymianie, obniża jego
    priorytet i wchodzi w główną pętlę przydzielającą zadania. idle nigdy
    się nie kończy.

    idle. może być wywoływane tylko przez proces 0. Każdy inny proces,
    nawet z uprawnieniami superużytkownika otrzyma EPERM.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    idle dla procesu 0 nigdy nie wraca, a dla procesów użytkownika zawsze
    zwracane jest -1.

BŁĘDY

    EPERM Zawsze dla procesów użytkownika.

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna być używana w
    programach przenośnych.

UWAGI

    Począwszy od 2.3.13 ta funkcja systemowa już nie istnieje.