Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

SKŁADNIA

    #include <sys/io.h>

    int iopl(int level);

OPIS

    iopl zmienia poziom uprawnień we/wy bieżącego procesu na podstawie
    parametru level.

    Wywołanie to jest niezbędne do umożliwienia działania pod Linuksem X
    serwerom zgodnym z 8514. Ponieważ serwery te wymagają dostępu do
    wszystkich 65536 portów I/O, polecenie ioperm nie wystarcza.

    Dodatkowo do zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów we/wy,
    praca na wyższych poziomach uprawnień we/wy umożliwia procesowi również
    zablokowanie przerwań. Prawdopodobnie spowodowałoby  to  załamanie
    systemu i nie jest to zalecane.

    Prawa są dziedziczone przez fork i exec.

    Poziom uprawnień we/wy dla normalnego procesu wynosi 0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL level jest większy niż 3.

    EPERM Bieżący użytkownik nie jest superużytkownikiem.

CONFORMING TO

    iopl jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w
    przenośnych programach.

UWAGI

    Libc5 traktuje to jak wywołanie systemowe i posiada dla niego prototyp
    w <unistd.h>. Glibc1 nie posiada prototypu. Glibc2 posiada prototyp
    zarówno w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>.  Należy unikać tego
    ostatniego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

ZOBACZ TAKŻE

    ioperm(2)