Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    _llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    #include <linux/unistd.h>

    _syscall5(int, _llseek, uint, fd, ulong, hi, ulong, lo, loff_t *, res,
    uint, wh);

    int _llseek(unsigned int fd, unsigned long offset_high, unsigned long
    offset_low, loff_t *result, unsigned int whence);

OPIS

    Funkcja  _llseek  repozycjonuje  offset  deskryptora pliku fd na
    (offset_high<<32) | offset_low bajtów względem początku pliku, względem
    bieżącej pozycji w pliku lub względem końca pliku, w zależności od
    tego, czy whence jest odpowiednio równe SEEK_SET, SEEK_CUR, czy
    SEEK_END. Funkcja ta zwraca w argumencie result pozycję wynikową.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W  razie pomyślnego zakończenia, _llseek zwraca 0. W przeciwnym
    przypadku, zwracana jest wartość -1 i ustawiane jest errno dla
    wskazania rodzaju błędu.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

    EINVAL whence jest nieprawidłowe.

ZGODNE Z

    Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna być używana w
    przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

    lseek(2)