Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

       pause - oczekiwanie na sygnał

SKŁADNIA

       #include <unistd.h>

       int pause(void);

OPIS

       Funkcja  biblioteczna  pause  powoduje,  że wołający proces (lub wątek)
       zasypia aż do chwili otrzymania sygnału, który wymaga  wywołania  przez
       niego funkcji przechwytującej, albo takiego, który go przerwie.

WARTOŚĆ ZWRACANA

       Powrót  a  funkcja  pause  następuje  tylko,  gdy przechwycony zostanie
       sygnał i nastąpi powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał. W  takiej
       sytuacji pause zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

BŁĘDY

       EINTR  przechwycono  sygnał i nastąpił powrót z funkcji przechwytującej
              ten sygnał.

ZGODNE Z

       SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

       kill(2), select(2), signal(2)