Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    sched_yield - oddanie procesora

SKŁADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_yield(void);

OPIS

    Proces może nie blokując zrezygnować z używania procesora, wołając
    sched_yield. Proces zostanie przeniesiony na koniec kolejki swojego
    statycznego priorytetu i uruchomiony zostanie kolejny proces.

    Uwaga: Jeśli bieżący proces jest jedynym procesem w najwyższej liście
    priorytetów, po wywołaniu sched_yield jego działanie będzie trwać
    dalej.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępny jest sched_yield definiują w
    <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, sched_yield zwraca zero. Po błędzie zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zadań.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996