Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    gethostid,  sethostid  -  pobranie  lub  ustawienie  unikalnego
    identyfikatora obecnej maszyny

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    long gethostid(void);
    int sethostid(long hostid);

OPIS

    Pobranie lub ustawienie unikalnego 32-bitowego identyfikatora obecnej
    maszyny.  32-bitowy  identyfikator  powinien  być unikalny wśród
    wszystkich istniejących systemów uniksowych. Normalnie jest to podobne
    do  adresu  internetowego  lokalnej  maszyny,  zwracanego  przez
    gethostbyname(3), i dlatego zwykle nie musi być ustawiane.

    Funkcja sethostid jest zastrzeżona dla superużytkownika.

    Argument hostid jest przechowywany w pliku /etc/hostid.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    gethostid zwraca 32-bitowy identyfikator obecnej maszyny, jaki został
    ustawiony przez sethostid(2).

ZGODNE Z

    4.2BSD. Funkcje te porzucono w 4.4BSD. POSIX.1 nie definiuje tych
    funkcji, lecz ISO/IEC 9945-1:1990 wspomina o nich w B.4.4.1. SVr4
    zawiera gethostid lecz brak tam sethostid.

PLIKI

    /etc/hostid

ZOBACZ TAKŻE

    hostid(1), gethostbyname(3)