Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

SKŁADNIA

    int sysfs(int option, const char *fsname);

    int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);

    int sysfs(int option);

OPIS

    sysfs zwraca informację o systemach plików, które są aktualnie obecne w
    jądrze. Specyficzna forma wywołania sysfs i zwracana wartość, zależą
    od parametru option:

    1   Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików,
       na indeks typu systemu plików.

    2   Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony
       znakiem  NUL łańcuch znakowy identyfikujący system plików.
       Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf.  Należy się
       upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.

    3   Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych
       w jądrze.

    Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu sysfs zwraca dla opcji 1- indeks systemu
    plików,  dla  opcji  2- zero, a dla opcji 3- liczbę aktualnie
    skonfigurowanych systemów plików. W przypadku błędu, zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    EINVAL fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików;
       fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidłowe.

    EFAULT fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią
       adresową.

ZGODNE Z

    SVr4.

UWAGA

    W Linuksie z systemem plikowym proc zamontowanym w /proc, można te same
    informacje uzyskać z /proc/filesystems.

USTERKI

    Nie ma wsparcia w libc ani w glibc.  Nie ma metody umożliwiającej
    zgadnięcie, jaki duży powinien być bufor buf.