Provided by: manpages-pl-dev_20051117-1_all bug

NAZWA

    umask - ustawia maskę tworzenia pliku

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    mode_t umask(mode_t maska);

OPIS

    umask ustawia maskę na maska & 0777.

    Maska jest wykorzystywana przez open(2) do nadawania nowoutworzonym
    plikom początkowych praw dostępu.  W szczególności, prawa dostępu
    występujące w masce zostaną wyłączone spośród praw dostępu podanych w
    argumencie mode funkcji open(2) (zatem na przykład, domyślna wartość
    ogólnej maski, wynosząca 022 powoduje, że nowe pliki w typowym
    przypadku, gdy mode jest podane jako 0666, będą tworzone z prawami
    dostępu 0666 & ~022 = 0644 = rw-r--r--).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Ta funkcja systemowa zawsze kończy się pomyślnie i zwraca poprzednią
    wartość maski.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

    creat(2), open(2)