Provided by: manpages-pl_20051117-1_all bug

NAZWA

    acct - plik ewidencji uruchomień

SKŁADNIA

    #include <sys/acct.h>

OPIS

    Jądro przechowuje struktury informacji ewidencyjnej dla wszystkich
    procesów. Jeśli proces kończy działanie, a ewidencjonowanie jest
    włączone, jądro wywołuje funkcję acct(2), aby przygotować, a następnie
    dopisać do pliku ewidencji uruchomień, rekord dla tego procesu.
    Struktura  ewidencji  struct  acct jest również opisana w pliku
    /usr/include/linux/acct.h.

ZOBACZ TAKŻE

    acct(2), sa(1)